Nevoia de bibliografie (III)După aproape cinci ani de trudă, iată că a apărut şi cel de-al treilea volum al ,,Bibliografiei lucrărilor științifice ale intelectualilor Văii Bistrei”, cartea cu numărul 97 a profesorului Dumitru Jompan.
În Prefața primului volum, apărut în anul 2020, autorul a motivat ce l-a determinat să realizeze acest proiect cultural: ,,Dorința de a veni în sprijinul tinerilor cercetători din domeniile literaturii, ştiinţei şi artei, precum şi de a dovedi potențialul creator al intelectualilor acestei zone”.
Dificilă, pentru realizarea acestui proiect, a fost punerea în pagină a titlurilor de lucrări, în număr de 5.225, şi obținerea acestora de la autori. Indiferența, neîncrederea în realizarea acestui deziderat, suspiciunea, uitarea, iată o seamă de argumente care i-au situat pe mulți dintre intelectualii locului departe de, credem, bunele noastre intenții. Aşadar, nimeni să nu creadă că lucrarea noastră este exhaustivă.
Ne place să credem că un alt împătimit, asemenea autorului, va continua să adune și să încredinţeze timpului tot ce a rămas și ceea ce se va mai scrie.
E locul să-l cităm aici pe marele Vasile Alecsandri: ,,E unul care cântă mai dulce decât mine? Cu atât mai bine țării și lui cu-atât mai bine”.
Pentru realizarea celui de-al treilea volum, autorul ţine să mulțumească preacucernicilor părinți Ovidiu Tinca (Obreja), Petru Trainioschi (Var) şi Claudiu Velici (Ohaba Bistra), inginerului loan Gașpar (Glimboca), profesorilor Marciana Corici (Oţelu Roşu), Ioan Cubin (Obreja) şi Rozina Ghiorghioni (Bucova), precum și consilierilor locali și primarilor comunelor Glimboca – Petru Crâsnic şi Obreja – Ioan Peia.
Volumul se găsește la Librăria Belona, strada 22 Decembrie 1989, bloc 4, scara E, parter, din Oțelu Roșu, telefon 0355/423556.
Lectură plăcută!
Romulus FRÎNCU