Formare profesională la standarde europene a elevilor Liceului Tehnologic „Sf. Dimitrie” TeregovaJoi, 10 noiembrie, la Căminul Cultural Teregova, Liceul Tehnologic „Sf. Dimitrie” Teregova a desfășurat activitatea de diseminare a rezultatelor obținute în urma efectuării mobilităților din cadrul Proiectului Erasmus+ „Europractica, acces deschis pe piața muncii”, ID: 2020-1-RO01-KA102-079229. Evenimentul s-a bucurat de prezența domnului deputat Marius Damian, a doamnei primar al comunei Teregova, prof. Maria Damian, a reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean Caraș-Severin, doamna Cecilia Clipa – inspector școlar pentru proiecte educaționale, domnul Ion Chiosa – inspector școlar pentru învățământ profesional şi tehnic, a colegilor profesori din școlile din Verendin, Cornea, Armeniș, Băile Herculane și Cornereva, precum și de prezența elevilor beneficiari ai proiectului, elevi de la profilul Servicii, domeniul Turism și alimentație.
Obiectivul principal al proiectului este îmbunătățirea abilităților practice ale elevilor din clasele IX-XII, calificarea profesională tehnician în hotelărie, și din clasa a XI-a, profesional, calificările profesionale: ospătar (chelner), vânzător în unități de alimentație și lucrător hotelier prin promovarea învățării bazate pe muncă în cadrul formării lor inițiale, cu implicarea instituțiilor partenere care oferă formare profesională. Partenerii din proiect sunt: Organizația intermediară Rivensco Consulting Ltd, Paphos, Organizația de primire P. Kissonerghis Hotels Ltd, Paphos, și Saint Georges Hotel Entreprises, Paphos, din Cipru, și din Portugalia: Organizația intermediară Consue Portugal, Setúbal, Organizațiile de primire: Nelson & Chão, Lda., O Batikano’s – Ind. Hoteleira, Lda., Nelson Pais Pereira & Filhos, Alves & Rodrigues, Lda., Rest. Capitao Cook, Setúbal.
Acest proiect, în valoare de 160.007 de euro, este primul Proiect Erasmus+ KA1 – VET al liceului, în care elevii au beneficiat de formare inițială prin care și-au dezvoltat, în context european, competențele profesionale în domeniul turism şi alimentație. În cadrul proiectului, 53 de liceeni au avut ocazia să trăiască experiența de a lucra în medii specifice domeniului de calificare pentru care se pregătesc.
Evenimentul de diseminare a rezultatelor Proiectului Erasmus+ „Europractica, acces deschis pe piața muncii”, ID: 2020-1-RO01-KA102-079229, se înscrie în șirul de evenimente înregistrate și organizate la nivel internațional de către Comisia Europeană, care are scopul de a prezenta beneficiile implementării unui proiect Erasmus+ de mobilități VET, atât pentru formarea profesională a elevilor, cât și pentru promovarea unității școlare și a comunității locale.
În cadrul evenimentului s-au prezentat detaliat obiectivele proiectului, mobilitățile efectuate, împărtășirea experienței personale a elevilor și rezultatele obținute, a valorii adăugate pentru organizație, în urma participării la mobilitate.
Implementarea cu succes a proiectului demonstrează existența la nivelul Liceului Tehnologic „Sf. Dimitrie” Teregova a unei echipe solide şi implicate, susținută atât de conducerea unității de învățământ, cât și de către conducerea Primăriei Teregova, instituție cu care există o rodnică și strânsă colaborare.
Tot în cadrul evenimentului, pe lângă proiectul nostru, s-au prezentat rezultatele proiectului educativ „Bogățiile toamnei prin ochii elevilor”, ediția I, înscris în Calendarul Activităților Educative al Liceului Tehnologic „Sf. Dimitrie” Teregova. Triunghiul de succes a fost ECHIPĂ – LIDER – ACȚIUNE!
Coordonator proiect,
Prof. Ana Tudoran