A N U N Ţ


Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor al Municipiului Caransebeş anunţă cetăţenii domiciliaţi pe raza sa de activitate cărora le-au expirat actele de identitate să se prezinte în cel mai scurt timp la sediul Serviciului din Caransebeş, Str. Teiuşului, nr. 24, pentru preschimbarea acestora, în caz contrar, aceştia vor suporta rigorile legii.

Cetăţenii vor avea asupra lor următoarele documente:

1. Certificatul de naştere, original şi copie;

2. Certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original şi copie;

3. Hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă, după caz, original şi copie;

4. Certificatul de deces al soţului/soţiei decedat/decedate, în cazul soţului supravieţuitor, original şi copie;

5. Certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, după caz, original şi copie;

6. Documentul cu care să facă dovada adresei de domiciliu, precum şi, după caz, cel cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie;

7. Chitanţa reprezentând contravaloarea cărţii de identitate (7 lei);

8. Documentul cu care să facă dovada achitării, în condiţiile legii, a taxei extrajudiciare de timbru (5 lei).

Notă: Taxele pentru eliberarea actelor de identitate se achită la Serviciul Taxe şi Impozite al municipiului Caransebeş, Str. Vasile Alecsandri, nr. 12.

În vederea asigurării dreptului de vot pentru toţi cetăţenii, la scrutinul electoral din data de 25.05.2014, organizat pentru alegerea reprezentaţilor României în Parlamentul European, programul de lucru al serviciului se prelungeşte, astfel:

Luni, 19.05.2014, între orele 08.00 – 16.30;

Marţi, 20.05.2014, între orele 08.00 – 16.30;

Miercuri, 21.05.2014, între orele 08.00 – 16.30;

Joi, 22.05.2014, între orele 08.00 – 16.30;

Vineri, 23.05.2014, între orele 08.00 – 16.30;

Sâmbătă, 24.05.2014, între orele 08.00 – 16.00;

Duminică, 25.05.2014, între orele 08.00 – 20.00.