Medicina de familie, „orfana” judeţuluiÎn cadrul recentei şedinţe a Comisiei de Dialog Social a fost prezentată o informare privind asistenţa medicală primară – medicina de familie, gradul de acoperire şi necesarul de medici în judeţ.
În raport se arată că, în prezent, Casa de Asigurări de Sănătate Caraş-Severin are în derulare 137 de contracte de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară, cu 139 de medici de familie.
Situaţia actuală arată faptul că se găsesc în relaţie contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate cu 10 furnizori mai puţin faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.
Din cei 10 medici de familie care nu mai au contract cu CAS, opt sunt medici care au peste 65 de ani şi s-au pensionat, un medic a decedat, iar unul nu mai prestează servicii de asistenţă medicală primară în cadrul furnizorului de servicii medicale.
Din totalul de 139 de medici de familie, 88 sunt medici primari de medicină de familie, 42 au gradul profesional de medici specialişti de medicină de familie, iar nouă sunt medici de familie fără grad profesional.
În Caraş-Severin, necesarul de medici de familie, stabilit în conformitate cu legislaţia în vigoare, avându-se în vedere un medic de familie la 1.800 de persoane, este de 191 de medici, iar numărul total al medicilor existenţi este de 139, de unde rezultă un grad de acoperire cu medici de 72,78%.
În mediul urban, necesarul de medici este de 103, numărul de medici existent este de 87, gradul de acoperire fiind de 84,47%, iar în mediul rural necesarul e de 88, există 52, gradul de acoperire fiind de 59,09%.
În Caraş-Severin sunt 20 de localităţi în care nu există medic de familie, iar persoanele beneficiare ale pachetelor de servicii medicale se înscriu pe listele medicilor de familie din localităţile apropiate, acestea fiind Armeniş, Brebu Nou, Biniş, Cărbunari, Cornereva, Ciudanoviţa, Copăcele, Doclin, Domaşnea, Dognecea, Ezeriş, Gârnic, Goruia, Marga, Mehadica, Naidăş, Ocna de Fier, Şopotu Nou, Vrani şi Văradia.
În informare se mai arată că, în localităţile rurale Biniş, Ciuchici, Constantin Daicoviciu, Cornereva, Clocotici, Cuptoare, Verendin, Rusca Terergova şi Liubcova funcţionează puncte de lucru ale unor medici de familie care au sediile principale ale cabinetelor medicale în alte localităţi.
De asemenea, în mediul rural, la Berzovia, Bozovici, Bucoşnita, Caraşova, Măureni, Obreja, Pojejena, Slatina-Timiş, Zăvoi, Turnu Ruieni există câte un cabinet de medicină de familie, însă necesarul este de doi medici.
Şi în mediul urban sunt localităţi în care numărul optim de medici de familie nu este atins, în acest caz fiind vorba de Reşiţa, Anina, Caransebeş, Oraviţa şi Bocşa.
În judeţ sunt organizate şi funcţionează şi 10 centre de permanenţă, în care îşi desfăşoară activitatea 39 de medici de medicină de familie care asigură continuitatea asistenţei medicale, la Anina, Bocşa, Bozovici, Soceni, Constantin Daicoviciu, Iablaniţa, Marga, Slatina-Timiş, Cornereva şi Băile Herculane, ultimele trei centre fiind înfiinţate în cursul anului trecut.
În prezent, se mai arată în raport, nu se înregistrează restanţe la plata pentru sumele efectuate, sumele alocate de CNAS fiind suficiente pentru plata serviciilor medicale. (B. Meteş)