Medicina de familie, bolnavăÎn cadrul ultimei şedinţe a Colegiului Prefectural, reprezentanţii Casei de Asigurări de Sănătate a Județului Caraș-Severin au prezentat o informare privind stadiul încheierii contractelor cu furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale în acest an.
La nivelul acestei instituţii, procesul de contractare s-a derulat fără impedimente, CAS încheind, cu toţi furnizorii care au îndeplinit condiţiile de contractare, acte adiţionale la contractele de furnizare de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale pentru prima jumătate a anului în curs.
În informare se arată că, în cazul asistenţei medicale primare, au fost încheiate un numar de 137 de acte adiţionale de furnizare de servicii medicale în acest domeniu, având în structură un număr de 139 medici de familie, cu furnizorii de servicii medicale – medicină de familie – cabinete organizate conform legii.
Pentru judeţul Caraş-Severin, necesarul de medici de familie, stabilit în conformitate cu legislaţia în vigoare – se are în vedere un medic de familie la 1.800 de persoane – este de 191 de medici, numărul total al medicilor existenţi fiind de 139, de unde rezultă un grad de acoperire de 72,78%.
În mediul urban, necesarul de medici este de 103, există 87, gradul de acoperire fiind de 84,47%, iar în mediul rural, la un necesar de 88 de medici, există 52, de unde rezultă un grad de acoperire de 59,09%.
În judeţ există 20 de localităţi care nu au medic de familie, iar persoanele beneficiare ale pachetelor de servicii medicale se înscriu pe listele medicilor de familie din localităţile apropiate, acestea fiind Armeniş, Biniş, Brebu Nou, Cărbunari, Cornereva, Ciudanoviţa, Copăcele, Doclin, Domaşnea, Dognecea, Ezeriş, Gârnic, Goruia, Marga, Mehadica, Naidăş, Ocna de Fier, Şopotu Nou, Vrani şi Vărădia.
De asemenea, în raport se mai precizează că există localităţi unde funcţionează un cabinet de medicină de familie, însă necesarul de medici de familie este de doi, exemple în acest sens fiind Berzovia, Bozovici, Bucoşniţa, Caraşova, Măureni, Obreja, Pojejena, Slatina-Timiş, Zăvoi şi Turnu Ruieni.
În localităţile Biniş, Ciuchici, Constantin Daicoviciu, Cornereva, Clocotici, Cuptoare, Verendin, Rusca-Teregova şi Liubcova funcţionează puncte de lucru ale unor medici de familie care au sediile principale ale cabinelor în alte localităţi.
Bugetul alocat judeţului Caraş-Severin pentru acest domeniu de activitate, în prima jumătate a anului, este de 16,9 milioane de lei, bani care asigură decontarea activităţii medicilor de familie pentru perioada pentru care au fost perfectate actele adiţionale, se mai arată în informarea Casei de Asigurări de Sănătate a Județului Caraș-Severin. (B. Meteş)