Măsuri necesar a fi cunoscute de către cetăţeni în perioada sezonului rece


– Nu se vor folosi instalaţii electrice cu defecţiuni sau improvizaţii. Verificaţi periodic starea acestora;

– Nu se lasă în priză nesupravegheate: fierul de călcat, reşoul electric, radiatoarele sau alte aparate electrice de uz casnic;

– Nu se va apela la persoane neautorizate pentru repararea instalaţiilor electrice, de gaz, sau aparatelor electrocasnice;

– Nu se cuplează la o singură priză electrică mai mulţi consumatori de energie;

– Nu se lasă copiii singuri în casă, în timp ce arde focul în sobă, sau cu surse de foc deschis la îndemână;

– Nu se vor lăsa copiii să facă focul în sobe sau să folosească aparate de gătit (aragaz, plite, lămpi cu petrol etc.);

– Nu se spală cu lichide combustibile articole textile în apropierea surselor de foc deschis sau a celor cu temperaturi ridicate;

– Nu se vor usca rufe sau alte materiale care se aprind uşor, în apropierea surselor de căldură;

– Nu se face foc deschis în curţi, grădini şi lângă construcţii sau furaje, pe timp de vânt, la o distanţă mai mică de 50 de metri faţă de acestea;

– Nu se păstrează în locuinţă sau în celelalte anexe gospodăreşti produse inflamabile;

– Nu se vor depozita în podurile construcţiilor materiale textile combustibile, hârtie sau furaje pentru animale;

– Nu se fumează în locurile unde există pericol de incendiu;

– Nu se aruncă la întâmplare resturi de ţigări sau chibrituri aprinse;

– Se vor verifica instalaţiile de utilizare a gazelor, numai cu emulsie de apă şi săpun;

– Nu se lovesc şi nu se răstoarnă buteliile cu gaz lichefiat;

– La aprinderea aragazului, se va verifica robinetul de gaz, se aprinde chibritul, se apropie de arzător şi se dă drumul uşor la gaz;

– Se vor folosi numai recipienţi cu gaz petrolier lichefiat omologaţi, şi nu se vor amplasa la o distanţă mai mică de 1 metru faţă de sursa de foc;

– Nu se vor folosi surse de foc deschis (lumânări, brichete, chibrituri, lămpi etc.) în poduri, şuri, magazii, şoproane, ci doar lanterne cu baterii;

– Nu se vor amenaja afumătorii în poduri, şuri, mansarde etc.;

– Se vor curăţa periodic coşurile de fum şi se vor înlătura fisurile produse în acestea. Se verifică şi se reface periodic izolaţia termică a coşurilor şi canalelor de fum faţă de materialele combustibile din structura podului şi acoperişului;

– Nu se depozitează furaje (păioase) sub formă de căpiţe (şire) în apropierea construcţiilor şi clădirilor;

– Trebuie să fie asigurată o rezervă de apă de cel puţin 400 de litri pentru intervenţia în caz de incendiu la gospodărie;

– Nu se vor crea rezerve de carburanţi în magazii, beciuri, pivniţe etc.;

– La părăsirea locuinţei, nu se va lăsa focul aprins, consumatorii electrici sub tensiune şi corpurile de iluminat aprinse.

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ CARANSEBEŞ