ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITĂRII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU


Comuna Copăcele anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a Acordului de mediu pentru proiectul: „Reabilitare şi modernizare DC 5, între DJ 608 B, Ohaba Mâtnic – Ruginosu; Reabilitare străzi sat Ruginosu; Canalizare menajeră şi alimentare cu apă a localităţilor Ohaba Mâtnic şi Copăcele; Renovare Cămin Cultural din Copăcele, în scopul conservării specificului local şi a moştenirii culturale; Reabilitare clădire destinată pentru proiecte de investiţii în infrastructura socială, asistenţă după programul de şcoală, tip after-school”.

Informaţii privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, Str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni-joi, între orele 8-16, şi la sediul Primăriei Copăcele, în zilele de luni-vineri, între orele 8-13.

Observaţiile publicului se primesc zilnic, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, Reşiţa, Str. Petru Maior, nr. 73.