Mai puțină birocrație la pașapoarte și permisele de conducere


 Ministerul Afacerilor Interne diversifică modalitățile de plată a taxelor pentru eliberarea pașapoartelor și a permiselor de conducere, acestea putând fi achitate prin internet banking, virament bancar, mandat poștal sau în numerar. În comunicatul emis de Biroul de presă al Instituției Prefectului – Județul Caraș-Severin se menționează  că plata în numerar a acestor servicii nu se mai face prin casieriile CEC Bank.

Odată cu intrarea în vigoare a OUG Nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, plata taxei de pașaport, precum și a tarifelor aferente confecționării și valorificării plăcilor cu numere de înmatriculare, atribuirii unui număr de înmatriculare preferențial, păstrării combinației numărului de înmatriculare, contravaloarea certificatelor de înmatriculare, a autorizațiilor provizorii și a permiselor de conducere se poate face prin internet banking, virament, mandat poștal sau în numerar.

Plata se poate face on-line în sistem internet banking, dar și de la orice bancă unde persoana are deschis un cont bancar, prin virament către conturile deschise de către Instituția Prefectului – Judeţul Caraş-Severin. Acestea sunt:

  • pentru permise:  nr. cont 50.26.01 – cod IBAN – RO72TREZ181502601X006251, cod fiscal 3228276;
  • pentru paşapoarte: nr. cont 50.26.02 – cod IBAN – RO89TREZ181502602X006252, cod fiscal: 3228276.

Plata în numerar se poate face la casieriile unităților Trezoreriei Statului, casieria Instituției Prefectului (pentru pașapoarte), la ghișeul Serviciului public comunitar regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor (pentru documentele emise de acestea) și prin mandat poștal, se mai arată în comunicat.

Pe documentul de plată vor fi înscrise următoarele informații: CNP-ul și numele persoanei beneficiare a serviciului solicitat, contul IBAN, codul fiscal și denumirea Instituției Prefectului unde va fi depusă cererea de eliberare a pașaportului, permisului de conducere, certificatului de înmatriculare sau a altor documente, după caz, precum și suma și tipul de document pentru a cărui contravaloare se încasează plata.

Conform Ordonanței, pentru reducerea birocratizării, în situația pașapoartelor se va face o singură plată, într-un cuantum care va cumula contravaloarea pașaportului, taxa pentru serviciul public prestat și, după caz, tariful suplimentar, valoarea rămânând neschimbată față de cât este în prezent.

Atât în cazul pașapoartelor simple temporare, cât și al pașapoartelor simple electronice, în situația în care plata taxei de pașaport s-a efectuat prin mijloace de plată online, la momentul depunerii cererii, solicitantul trebuie să prezinte extrasul de cont doveditor, certificat de bancă. Când plata se efectuează prin mandat poștal, este necesară prezentarea ca document doveditor al plății, factura aferentă emisă de Oficiul poștal.

Actele necesare și termenele de eliberare ale documentelor emise de MAI rămân neschimbate.

În comunicatul de presă se mai precizează faptul că cetățenii pot depune cereri pentru eliberarea pașapoartelor simple electronice, precum și pentru pașapoartele simple temporare, la orice Serviciu public comunitar, indiferent de domiciliu.

Pașaportul simplu electronic poate fi ridicat de la orice Serviciu public comunitar pentru eliberarea și evidența pașapoartelor, nu doar de la acela unde s-a depus cererea, cu condiția ca cetățeanul să fi optat pentru acest lucru la momentul depunerii cererii. De asemenea, la solicitare, pașapoartele simple electronice se pot livra, prin curier, la adresa de domiciliu sau la reședință, în schimbul unei taxe suplimentare, care se plătește la momentul primirii documentului.

Mădălina DOMAN

 

 

 

Biroul de presă