Legăturile muzicale ale Corului din Orăştie cu cel din Marga


Este binecunoscut faptul că, în cultura românească, un capitol aparte al muzicii este cel al cântecului coral. Marga şi Orăştie au cunoscut de peste o sută de ani acest gen de manifestare muzicală şi artistică, corul fiind elementul care a stabilit o puternică legătură între locuitorii acestor două localităţi pline de istorie, cultură şi tradiţie.

Pentru arealul coral bănăţean, Marga reprezintă un important cadru al dezvoltării corale, iar pentru arealul transilvănean, Orăştie, care va aniversa anul viitor 150 de ani de tradiţie corală, reprezintă un veritabil centru regional.

Legăturile celor două localităţi pot fi împărţite în trei etape, care corespund celor trei perioade istorice contemporane: perioada interbelică, perioada comunistă şi perioada post-decembristă. Frumoasele colaborări ale corurilor din Marga şi Orăştie s-au datorat unor persoane devotate, dăruite pe altarul artei şi al frumosului.

În perioada interbelică, legătura celor două coruri a fost una generală, de natură intelectuală, fără interferenţe personale. În perioada anilor 1928-1930, în repertoriul Corului „Armonia” din Orăştie sunt introduse multe imne liturgice aparţinând compozitorului Antoniu Sequens, ce a activat în Banat. Precizăm că în perioada dintre cele două războaie mondiale, Corul „Armonia” al Bisericii ortodoxe „Adormirea Maicii Domnului” din Orăştie era dirijat de prof. Nicolae Praţia, renumit muzician transilvănean al acelor timpuri. Indirect, corul orăştian primea o puternică influenţă bănăţeană, întrucât Nicolae Praţia a fost ucenicul lui Timotei Popovici, iar Timotei Popovici a fost, la rândul său, ucenicul lui Antoniu Sequens. Astfel, perioada interbelică este momentul în care în Orăştie pătrund cântece corale bănăţene.

A doua perioadă, probabil cea mai importantă, a fost în timpul regimului comunist. În acei ani, în cadrul concursurilor timpului, corul din Orăştie a cunoscut corul din Marga, fapt ce a generat în timp o prietenie strânsă între dirijorii celor două formaţii – prof. Ioan Popa din Orăştie şi prof. Dumitru Jompan din Marga. Colaborarea celor doi dirijori s-a materializat prin organizarea unor concerte comune în Banat şi în Transilvania, dar şi prin invitarea reciprocă a corurilor în cele două localităţi menţionate mai sus. Schimbul de experienţă realizat a dus la dezvoltarea activităţii şi a calităţii corale pentru ambele formaţii. De asemenea, din colaborarea celor doi dirijori ne-a rămas o frumoasă corespondenţă, ce atestă preocupările muzicale şi pedagogice ale acestora.

Perioada post-decembristă valorifică şi dezvoltă prietenia celor doi dirijori, Ioan Popa şi Dumitru Jompan, însă, de această dată, pe linia muzicii corale sacre. Organizarea Festivalului Naţional de Muzică Sacră „Cu noi este Dumnezeu” la Orăştie a făcut posibilă participarea în oraşul Paliei a multor coruri din Banat, inclusiv a celui din Marga. La festival au participat şi alte coruri bănăţene dirijate de prof. Dumitru Jompan.

După retragerea prof. Ioan Popa de la pupitrul dirijoral al „Armoniei” din Orăştie, prof. Dumitru Jompan a încurajat alţi dirijori din Orăştie şi a contribuit la construirea unei imagini competitive a acestora. Îi putem aminti aici pe prof. Petru Androne Eli, dirijorul Corului de copii „Vlăstarele Orăştiei”, înv. Petru Boloţ, dirijorul Corului „Armonia”, şi dr. Ioan-Marius Popa, dirijorul Corului ,,Arhanghelii” al Catedralei ortodoxe din Orăştie şi al Grupului vocal „Epifania” al Protopopiatului Ortodox Orăştie.

Aceştia au dirijat formaţiile menţionate mai sus în cadrul unor prestigioase festivaluri bănăţene, precum „Antoniu Sequens”, „Miron Cristea” şi mai ales „Timotei Popovici”, ultima manifestare având în calitate de ctitor muzical şi organizatoric pe prof. Dumitru Jompan. În prezent, putem afirma cu deplină certitudine că între activitatea corală din Orăştie şi cea din Marga este o frumoasă conexiune.

În concluzie, cele trei perioade enumerate le putem rezuma astfel: perioada interbelică – o scurtă interferenţă intelectuală, perioada comunistă – cunoaşterea şi dezvoltarea unei frumoase prietenii între dirijorii prof. Ioan Popa şi prof. Dumitru Jompan şi corurile dirijate de aceştia, iar perioada post-decembristă prin dezvoltarea şi fructificarea prieteniei cultivate în etapa anterioară.

Maestrul Constantin Rîpă, cadru universitar al Academiei de Muzică „Gh. Dima” din Cluj-Napoca, a afirmat că, după 1989, au mai supravieţuit doar corurile care au fost dirijate şi însufleţite de dirijori pregătiţi, talentaţi şi inimoşi. Putem constata cu bucurie că, în Marga şi Orăştie, dirijorii Dumitru Jompan şi Ioan Popa pot fi încadraţi cu uşurinţă în criteriile enumerate de maestrul Constantin Rîpă, iar prietenia lor a dus la dezvoltarea muzicii corale din aceste zone frumoase ale ţării noastre.

La ceas aniversar, cu multă bucurie şi apreciere, corurile din Orăştie, prin mesajul dr. Ioan Marius Popa, dirijorul Corului „Arhanghelii” al Catedralei ortodoxe, urează „La mulţi ani!” Corului din Marga!

Dr. Ioan-Marius POPA