Lansare de carte la Voislova


După ce, în anul 2008, a reuşit să publice o amplă monografie a satului Voislova, Petru Opruţ, fiu al acestei localităţi, s-a hotărât să îşi îndrepte atenţia şi asupra portului popular folosit în zona Văii Bistrei şi a felului în care diferitele articole de îmbrăcăminte au evoluat de-a lungul vremii. Căutările autorului s-au concretizat în volumul intitulat „Ilustraţii ale portului popular din Voislova de-a lungul vremii”, ce va fi lansat în data de 23 decembrie, cu începere de la ora 12, la Căminul Cultural din localitatea Voislova.

Cartea lui Petru Opruţ se înscrie în efortul de redescoperire şi conservare a tradiţiilor voislovenilor, astfel încât generaţiile viitoare să aibă o imagine cât mai clară a trecutului, a modului de viaţă al înaintaşilor şi a felului în care aceştia au păstrat nealterate valorile ce ne definesc ca bănăţeni.

Cu toate că, odinioară, era considerat un motiv „de fală”, portul popular aproape că a dispărut din peisajul cotidian al localităţii Voislova şi rareori mai poate fi admirat, sub forma unor replici la scară redusă, cu ocazia serbărilor şcolare sau la diversele manifestări organizate de hramul bisericii ori alte sărbători religioase, când părinţii îi îmbracă pe cei mici în straie tradiţionale. Tocmai de aceea, publicarea unei cărţi ce are ca temă portul popular poate să stârnească curiozitatea generaţiilor mai tinere, oferindu-le astfel un motiv să descopere o serie de date despre localitatea în care trăiesc.

Fără a se rezuma doar la portul popular, Petru Opruţ îmbină în lucrarea sa informaţii legate de satul Voislova, de locuitorii acestuia, de diferitele obiceiuri care s-au păstrat în zonă, reuşind să dea un caracter unitar datelor culese, aşezându-le cu grijă într-o construcţie armonioasă. Se mai pune, astfel, o piatră la temelia spiritualităţii voislovenilor, autorul lăsând celor ce ne vor urma posibilitatea de a-şi descoperi şi recunoaşte antecesorii în numeroasele ilustraţii ale acestei cărţi.

Firuţ MIHUŢ