La Zăvoi, Până la urmă, toată lumea a fost mulţumită!


Întrunit în şedinţă extraordinară pe 12 mai, Consiliul Local al comunei Zăvoi a avut pe ordinea de zi, între priorităţi, încheierea contractelor de arendare între Consiliul Local şi acei săteni ai localităţilor aparţinătoare comunei, cărora la precedenta şedinţă nu le-au putut fi satisfăcute solicitările pentru teren, în vederea păşunării animalelor pe care le deţin, şi aceasta din cauză că era ,,pământ puţin, cerere mare”!

,,Deşteptaţi” mai târziu şi realizând importanţa şi consistenţa sprijinului acordat de APIA, prin subvenţiile acordate crescătorilor de animale, oamenii şi-au sporit şi diversificat efectivele de animale şi s-au adresat Consiliului Local spre a le fi acordate suprafeţe de teren pentru păşunat. Evident, din terenul disponibil ce mai exista!

Prin eforturile viceprimarului comunei, Ion Scorobete, actualul şef al administraţiei, şi ale juristului Consiliului local, Firuţ Mihuţ, bun cunoscător al tuturor problemelor de la nivelul Primăriei şi comunităţii locale, s-a reuşit identificarea de noi suprafeţe de păşunat disponibile pentru arendare, ceea ce a făcut posibilă soluţionarea favorabilă a tuturor solicitărilor de arendare.

Astfel, au fost aprobate prelungiri de contracte de arendare ori încheieri de noi contracte pentru cetăţenii: Matei Balind (25 ha), Solomon Mălăescu (30 ha), Stache Seracin (18 ha), Ion Lupu (15 ha), Simion Bistrian din Măru (4 ha), Ion Podean (39 ha), Gheorghe Neagoe (30 ha), Florin Gugea (26 ha), Nicolae Gugea din Măgura (9 ha), Petru Damian din Valea Bistrei (43 ha), Alexe Muntean din Voislova (18 ha), Ion Todor (5,33 ha), Agnesia Onea (17 ha), Alexandru Bulciu din Zăvoi (110 ha).

Consiliul Local a mai aprobat un ajutor financiar de 25.000 de lei pentru finalizarea lucrărilor la Biserica Penticostală din Măgura, precum şi o rectificare de buget local.

Mai menţionăm faptul că interimarul Primăriei, viceprimarul Ion Scorobete, a revenit în faţa Consiliului Local cu un proiect nou, în vederea modernizării drumurilor agricole de exploataţie din comună, proiect finanţat din Fonduri Europene, aceasta întrucât vechiul proiect de modernizare a drumurilor agricole a fost respins, ca neîntrunind punctajul corespunzător spre a deveni eligibil.

Tot la propunerea viceprimarului Scorobete, s-a aprobat şi implementarea unui proiect de construire a unei creşe, alături de grădiniţa existentă în localitatea Voislova, proiect finanţat în cadrul Programului Naţional, de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.

 

Gavrilă TUŞTEANU