Get Adobe Flash player

La Caransebeş, 90 la sută din reţeaua de apă are durata de utilizare depăşită


În ultima şedinţă a Consiliului Local Caransebeş, aleşii municipali au avut în mape un raport referitor la starea economică şi socială a oraşului şi activitatea autorităţilor administraţiei publice locale, în cursul anului trecut.
În ceea ce priveşte unităţile publice de interes local, în informare se arată că Exploatarea Caransebeş a SC Aquacaraş SA funcţionează începând din 1 mai 2005, cu un număr iniţial de 88 de salariaţi preluaţi de la SC Goscom SA, la sfârşitul anului trecut aici mai lucrând 53 de angajaţi.
Alimentarea cu apă a municipiului Caransebeş se realizează în mod obişnuit prin Uzina de Apă II – captare din Lacul de acumulare Zerveşti, aceasta fiind proiectată pentru o capacitate de 500 l/s, corespunzând unui număr de cinci filtre în dublu curent, în momentul de faţă fiind funcţionale doar trei dintre acestea.
Reţeaua de distribuţie a apei potabile din municipiu a fost realizată între anii 1963-1976, aproximativ 90 la sută având durata de utilizare depăşită, acesta fiind motivul pentru care pierderile se ridică la 35-45 la sută. În plus – se mai arată în raport –, în zonele Teiuş şi Valea Cenchii nu există reţea de alimentare cu apă.
În ceea ce priveşte sistemul de canalizare, acesta conduce apele uzate spre Staţia de epurare. În schimb, nu există reţea de canalizare în zonele Teiuş, Valea Cenchii, Zona Gării şi Str. Nicolae Bălcescu, în acest caz apele uzate fiind evacuate în fose septice.
Începând cu anul 2009, prin Programul ISPA a fost reabilitată toată reţeaua de alimentare cu apă şi contorizare a municipiului, ceea ce s-a concretizat prin înlocuirea a 12,16 km de conducte de alimentare cu apă, în acelaşi timp fiind contorizaţi 1.993 de abonaţi ai societăţii.
În 2016, printr-un program finanţat din fonduri de coeziune, a fost prevăzută reabilitarea a 6 km de reţea de alimentare cu apă, extinderea reţelei cu 6,8 km, reabilitarea a 12,1 km de reţea de canalizare şi extinderea acesteia cu 20,1 km.
În informare se mai precizează că vechea Staţie de epurare a municipiului a fost dezafectată, fiind înlocuită de noua investiţie, care a fost dată în folosinţă în octombrie 2016, iar Staţia de epurare pentru cartierul Jupa nu este funcţională, pe motiv că numărul celor racordaţi la reţeaua de apă şi canalizare, precum şi cantitatea de apă consumată şi evacuată nu sunt suficiente pentru a se putea face probele tehnologice.
Tot în anul 2016 s-a început construirea unei noi Uzine de apă, însă până în momentul de faţă aceasta nu a fost dată în funcţiune.
În cursul anului trecut – se mai arată în raport –, Aquacaraş a facturat fizic 983.212 mc de apă şi 879.294 mc de canal, ceea ce, valoric, înseamnă 4.135.892 lei pentru apă şi 2.474.402 lei pentru canal, tariful aplicat începând cu luna august 2019 fiind de 4,63 lei/mc pentru apă şi 3,10 lei/mc la canal, ambele incluzând TVA.
Pe lângă aceste servicii, societatea a mai prestat şi alte activităţi (vidanjări, sigilări etc.), în valoare de 114.204 lei, gradul de încasare pentru anul 2019 fiind de 98,1 la sută.
Din punct de vedere financiar, Exploatarea Caransebeş a SC Aquacaraş SA a încheiat anul cu venituri totale de 6.969.358 de lei, costurile totale cifrându-se la 6.248.732 de lei, profitul brut fiind de 720.626 de lei.
Sonia BERGER

Traducere
Slovensky Med
Ultimele articole
Servicii deratizare Transal Urbis


Servicii Transal Urbis