Judecătoria Caransebeș duce lipsă de personal


Conform unui bilanţ dat recent publicității, în cursul anului trecut, Curtea de Apel Timişoara şi tribunalele din raza sa de competenţă au avut pe rol un număr de 66.994 de dosare, dintre care 11.629 au fost la Tribunalul Caraş-Severin. Comparativ cu anul 2014, se constată o scădere a volumului de activitate, la Tribunalul cărășean numărul de dosare scăzând cu 866 (7,17%).

În exercitarea prerogativelor manageriale, preşedintele Curţii de Apel Timişoara, judecător Erica Nistor, a stabilit întâlniri cu preşedinţii judecătoriilor din raza Curţii de Apel Timişoara, ocazie cu care au fost dezbătute unele teme propuse de conducerile judecătoriilor. La Judecătoria Caransebeş s-a discutat despre restanţe la redactări, unificarea practicii privind redactarea/tehnoredactarea – utilizarea de modele în raport de obiectul hotărârii judecătoreşti, analiza psihologică în mediul organizaţional pentru diminuarea stresului la locul de muncă, precum şi necesarul de resurse umane, deoarece Judecătoria Caransebeş nu are prevăzut în schema de personal posturi de agent procedural.

Bianca METEȘ