ISU „Semenic” dă raportul pe primul trimestruConducerea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin a prezentat recent o informare privind activitatea desfăşurată în cursul primului trimestru al acestui an.
Astfel, în perioada analizată, la nivel judeţean au fost efectuate 201 controale pe linia apărării împotriva incendiilor şi pe linia protecţiei civile, care au condus la identificarea a 950 de deficienţe, din care 59 au fost înlăturate operativ, pe timpul controalelor. Pentru încălcările la normele specifice s-au aplicat 127 de amenzi, în cuantum total de 290.900 de lei, şi au fost date 496 de avertismente.
Au fost verificate 10 localităţi, din care una aflată într-o zonă afectată de alunecări de teren, 166 de instituţii şi 124 de operatori economici, și au fost soluţionate 12 petiţii pe linia apărării împotriva incendiilor.
Au fost solicitate 23 de avize de securitate la incendiu, din care nouă au fost respinse și şase autorizaţii de securitate la incendiu, din care una a fost respinsă.
La nivelul instituţiilor publice, operatorilor economici şi localităţilor de pe teritoriul judeţului au fost executate un număr de 193 de exerciţii de alarmare, evacuare şi intervenţie la locul de muncă, în caz de incendiu.
În primul trimestru al anului, specialiştii din cadrul Inspecţiei judeţene de prevenire au oferit asistenţă tehnică de specialitate în 377 de cazuri, din care 200 pe segmentul apărării împotriva incendiilor şi 177 de cazuri pe segmentul avizare-autorizare.
În raport se mai arată că, în primul trimestru al anului 2019, la nivelul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin s-au înregistrat 1.332 de intervenţii pentru gestionarea de situații de urgență, astfel: 99 de incendii, 323 de incendii de vegetaţie şi altele (arderi necontrolate), 24 de alte situaţii de urgenţă, 20 de acţiuni pentru protecţia comunităţilor şi 866 de intervenţii S.M.U.R.D.
În perioada analizată au fost executate 17 exerciţii cu forţe şi mijloace în teren, şi 300 de acţiuni de recunoaştere în teren, educare şi instruire în domeniul situaţiilor de urgenţă. De asemenea, echipajele specializate au desfăşurat şase misiuni de asigurare/supraveghere a zonei, în cazuri cu risc de producere a unor situaţii de urgenţă.
În 78 de cazuri, intervenţia a fost asigurată de către Serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă, astfel: 15 incendii, 57 de incendii de vegetaţie şi altele, şi şase intervenţii pentru asistenţă persoane.
Pe timpul intervenţiilor au fost asistate 857 de persoane (din care 55 copii), au fost salvate patru persoane adulte și un copil, 20 de animale, şi au fost protejate bunuri în valoare de peste 41,55 milioane de lei.
Ca urmare situaţiilor de urgenţă produse în acest trimestru, exceptând intervenţiile S.M.U.R.D., nu au rezultat persoane rănite sau decedate, dar au murit 20 de păsări şi au fost distruse bunuri în valoare de aproximativ 2,5 milioane de lei.
Efectivele specializate au efectuat 866 de intervenţii la descarcerare, asistenţa persoanelor şi asistenţă medicală de urgenţă (S.M.U.R.D.), astfel: descarcerare – 20, asistenţă medicală de urgenţă – 778, asistenţă persoane – 68.
Cele 24 intervenţii, din categoria alte situaţii de urgenţă, au constat în: trei misiuni pirotehnice, 11 evenimente publice de amploare, două alunecări de teren şi opt intervenţii pentru înlăturarea efectelor unor fenomene meteorologice periculoase.
Acţiunile pentru protecţia comunităţilor efectuate de echipajele de intervenţie au constat în: o intervenţie pentru protecţia mediului (spălare căi publice), şase salvări de animale și 13 alte intervenţii (degajări copaci, degajare elemente de construcție în pericol de prăbușire, umectare iaz etc).
Pe parcursul trimestrului I al anului, la nivelul unității au fost înregistrate 16 situații în care echipajele ISU „Semenic” au fost întoarse din drum, 34 de deplasări fără intervenție și 14 alarme false, se mai arată în informare.
Mădălina DOMAN