A N U N Ţ P U B L I C


S.C. LUCIA S.R.L., titular al Planului Urbanistic Zonal „PUZ SALĂ DE EVENIMENTE, PENSIUNE, PARCARE AUTO ŞI ZONĂ DE AGREMENT”, situat în extravilanul municipiului Caransebeş, CF Nr. 42706, CF Nr. 42500 Caransebeş, zona Zlagnei, judeţul Caraş-Severin, anunţă publicul interesat, în conformitate cu HG Nr. 1076/2004, decizia etapei de încadrare: planul propus nu necesită evaluare de mediu şi se supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu.
Decizia etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, din Reșița, str. Petru Maior, nr. 73, în zilele de luni – joi/vineri, între orele 800 – 1630/1400, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcs.anpm.ro.
Observațiile şi comentariile publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se depun în scris, la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, în termen de 10 zile de la publicarea prezentului anunţ.