Învăţământul, la raport!


În cursul săptămânii trecute, la Reşiţa a avut loc o reuniune la care au luat parte reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei Naţionale, inspectori şcolari, directori ai unor unităţi de învăţământ din judeţ şi cadre didactice. La întâlnirea în cadrul căreia a fost dezbătut Raportul privind starea învăţământului preuniversitar în Caraş-Severin, în anul şcolar 2012-2013, au participat şi Vasilica Ştefania Duminică, secretar de stat pentru învățământul preuniversitar, prefectul Silviu Hurduzeu, Sorin Frunzăverde, preşedintele Consiliului Judeţean, precum şi Ilie Iova şi Ionesie Ghiorghioni, cei doi vicepreşedinţi ai acestui for.

Rezultatele slabe înregistrate de elevii din Caraş-Severin la examenul de bacalureat, nerealizarea planului de şcolarizare la liceele cu profil tehnologic şi la şcolile profesionale, precum şi nivelul slab al liceelor din judeţ, comparativ cu cele din ţară, sunt doar câteva dintre problemele cu care se confruntă învăţământul cărăşean.

„Este o analiză importantă, într-un domeniu sensibil, care este în continuare subfinanţat, dar faptul că aici este prezent şi secretarul de stat care conduce acest departament, pentru mine reprezintă o garanţie în legătură cu preluarea problemelor pe care Şcoala din Caraş-Severin le are. Primele trei licee, ca şi valoare, din judeţ, este impardonabil că se află pe locuri atât de proaste în clasamentul naţional al liceelor, respectiv pe o poziţie formată din trei cifre”, a declarat Sorin Frunzăverde.

Preşedintele Consiliului Judeţean i-a felicitat totuşi pe reprezentanţii învăţământului din Caraş-Severin pentru modul în care au accesat fonduri europene. Astfel, prin numai trei programe europene, s-au derulat peste 12 milioane de euro, de care au beneficiat 6.000 de elevi, 2.000 de persoane pentru reconversia profesională şi 2.000 de dascăli, pentru ridicarea gradului de profesionalizare.

Pe de altă parte, Sorin Frunzăverde a spus că nu toate judeţele trebuie judecate după aceleaşi criterii. „Caraş-Severinul are specificităţile lui, cu o densitate mică a populaţiei, de circa 300.000 de locuitori după noul recensământ, pe 8.506 kilometri pătraţi, cu jumătate de populaţie în mediul urban şi jumătate în mediul rural, cu peste 45% din suprafaţa judeţului teren muntos, cu o grupare a configuraţiei etnice foarte bogată şi care presupune o abordare ca atare a învăţământului din acest judeţ”, a mai spus Sorin Frunzăverde.

În Caraş-Severin există 220 de şcoli şi licee, în care învaţă aproximativ 39.000 de elevi.

Sonia BERGER