1,5 milioane de euro pentru rețeaua comună pentru situațiile de urgență din Banat


Urmare a deciziei Comitetului Comun de Monitorizare a Programului luată în cadrul ședinței ce a avut loc recent la Timișoara, Proiectul Rețea comună durabilă pentru situațiile de urgență din Banat” a obținut finanțare prin Programului INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia, APELUL II 2018.

Cu o valoare de 1.492.632 de euro, proiectul a fost depus spre finanțare de către Consiliul Județean Caraș-Severin, în parteneriat cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență „SEMENIC”, Primăria Vârșeț – Serbia și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Managementul Situațiilor de Urgență (ADIVEST).

Obiectivul general al proiectului este consolidarea capacității operaționale și instituționale a autorităților locale responsabile cu situațiile de urgență, de prevenire a dezastrelor, de atenuare, de prevenire a accidentelor de mediu și de reacție în caz de situații de urgență în zona transfrontalieră româno-sârbă, reprezentată de județele Caraș-Severin, Timiș și Districtul Banatul de Sud, am fost informaţi de Serviciul Comunicare al Consiliului Judeţean.

Prin proiect vor fi achiziționate echipamente de intervenție pentru situații de urgență, vor fi organizate exerciții tactice comune româno-sârbe și cursuri de scafandri militari pentru ISU SEMENIC” și ISU „BANAT” Timiș. Vor mai fi organizate sesiuni de instruire pentru personalul de intervenție și cel administrativ, va fi elaborat un studiu de cercetare privind situațiile de urgență și riscurile privind protecția mediului în aria proiectului și va fi derulată o campanie de conștientizare adresată populației privind factorii de risc.

Proiectul are o perioadă de implementare de doi ani.

Bogdan NAUM