Începe să ne pese de pădure…


În cadrul recentei şedinţe a Colegiului Prefectural Caraş-Severin, reprezentanţii Gărzii Forestiere au prezentat o informare privind activitatea de control silvic și evoluția acțiunilor contravenționale și infracționale din județ.

Astfel – se arată în raport –, suprafaţa totală a pădurilor în Caraş-Severin este de 419.000 de hectare şi reprezintă 49% din suprafața județului, media pe ţară fiind de 26%, de unde rezultă că această unitate administrativ-teritorială este bine reprezentată de păduri.

Structura proprietății fondului forestier se prezintă astfel: 342.130 de hectare de fond forestier (82% din totalul fondului forestier) sunt proprietate publică a Statului, administrate de Direcţia Silvică Caraș-Severin și INCDS ,,Marin Drăcea” O. S. E. Caransebeș; 51.800 de hectare de fond forestier (12% din total) sunt proprietate a unităților administrativ-teritoriale; 11.600 de hectare de fond forestier (3% din total) sunt proprietate a formelor asociative (composesorate); 13.500 de hectare (3 % din total) aparțin persoanelor fizice și juridice.

Suprafața fondului forestier din județul Caras-Severin este administrată prin 21 de ocoale silvice, din care 18 de stat și 3 ocoale silvice de regim (private). Din aceste păduri se pot recolta anual aproximativ 850.000 mc de lemn, conform prevederilor amenajamentelor silvice, o resursă importantă în economia județului. În ultimii 10 ani nu s-a recoltat mai mult lemn decât posibilitatea prevăzută prin amenajamentele silvice, nefiind depășit procentul de 80% din posibilitatea anuală.

Pentru asigurarea populației din județ cu lemn pentru încălzirea locuințelor, în anul 2018 Direcția Silvică Caraș-Severin a încheiat 67 de parteneriate cu primăriile din județ, acoperind 274 din comunitățile locale, angajându-se ca până la finele anului să pună la dispoziție pentru cumpărare un volum de 64.000 mc de lemn. Din datele transmise de către Direcția Silvică, până la 30 septembrie s-a oferit în baza acestor parteneriate un volum de 40.000 mc, populația cumpărând un volum de 19.000 mc.

În ceea ce priveşte controalele de fond sau parțiale, care au urmărit respectarea regimului silvic şi identificarea arborilor tăiaţi ilegal, până la sfârșitul lunii octombrie numărul acestora a scăzut cu 30% la Direcția Silvică şi cu 4% la Garda Forestieră. Volumul arborilor tăiaţi ilegal la nivel de județ a scăzut cu 1.903 mc, ceea ce reprezintă o scădere în proporție de 26% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Volumul arborilor tăiaţi ilegal şi valoarea acestora au scăzut faţă de anul anterior datorită faptului că aproape toate pădurile aparținând U.A.T.-urilor au fost supuse regimului administrării silvice prin ocoale silvice autorizate (de regim sau de stat).

Din analiza privind situaţia inspecţiilor efectuate de Garda Forestieră Județeană Caraș-Severin în anul 2018 pe moduri de administrare, s-a constatat că 90% din volumul arborilor tăiaţi ilegal se găsesc în pădurile private neadministrate, soluţia rezolvării acestei probleme fiind ca toate suprafețele de fond forestier, indiferent de proprietar, să fie aflate în derularea serviciilor silvice (pază sau administrare).

Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2017 – se mai arată în informare –, se constată o scădere a numărului de contravenţii cu 45% şi o scădere a valorii amenzilor aplicate pentru tăieri ilegale de arbori cu 67%.

Numărul infracţiunilor constatate a scăzut cu 44%. Volumul arborilor tăiaţi ilegal, constatat în urma infracţiunilor, a scăzut cu 29%, iar valoric cu 4%, rezultând că arborii tăiaţi ilegal au fost de valoare economică destul de mare (specii de Qvercinee – cer, stejar, gorun), chiar dacă mare parte din volum o reprezintă lemnul de foc.

Comparativ cu aceeaşi perioadă a anului 2017, se constată o scădere a numărului de contravenţii și infracțiuni, ceea ce se poate considera ca o tendință de creștere a responsabilității față de pădure. De asemenea, un rol important l-au avut şi acțiunile comune privind o serie de controale pe regim silvic cu angajați ai I.P.J. Caraș-Severin și cu angajați ai Jandarmeriei, dar și mass-media, care, prin cazurile prezentate, a făcut să crească atitudinea opiniei publice față de pădure.

Mădălina DOMAN