A N U N Ţ N E G O C I E R E


Având în vedere că la două licitaţii anunţate nu s-au prezentat numărul minim de trei ofertanţi, conform prevederilor Caietului de sarcini, pentru ducerea la îndeplinire a H.C.L. Caransebeş Nr. 86/19.04.2011, se va organiza în data de 27 martie 2013, ora 14, la sediul Primăriei municipiului Caransebeş, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, negociere directă, cu adjudecare la cel mai mare preţ obţinut, pentru vânzarea a 47 de loturi în cartierul Valea Cenchii.

Lista acestora, suprafeţele, amplasamentele, cât şi preţurile, pot fi consultate la Primăria municipiului Caransebeş, loturile fiind cuprinse în Proiectul de parcelare, scara 1:2880, anexă a Caietului de sarcini.

Cererile de înscriere la negocierea directă se pot depune la Biroul Relaţii cu Publicul din cadrul Primăriei municipiului Caransebeş, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, până la data de 27 martie 2013, ora 10.

Contravaloarea Caietului de sarcini şi a documentelor pentru negocierea directă, în sumă de 10 lei, se achită la casieria Primăriei municipiului Caransebeş, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, până la data de 27 martie 2013, ora 10 (data-limită de depunere a actelor solicitate).

Informaţii suplimentare se pot obţine zilnic, la numărul de telefon 0255/514885.