„Gheorghe Frăţilă” îşi primeşte elevii cu căldură


La Şcoala Generală „Gheorghe Frăţilă” din Glimboca se desfăşoară, în aceste zile, ample lucrări la faţada instituţiei. În colaborare cu Primăria comunei, care suportă o mare parte din cheltuieli, aici se execută reabilitarea termică a clădirii, cu atât mai mult cu cât, în ultima vreme, aspectul imobilului lăsa de dorit. Conform declaraţiilor directorului instituţiei de învăţământ, Mărioara Ţepiş, lucrările se vor termina în următoarele două săptămâni, urmând ca, în vacanţa de vară, să aibă loc igienizarea sălilor de clasă, să fie aduse modificări toaletelor şcolii şi să fie construită o rampă pentru persoanele cu dizabilităţi fizice.

În funcţie de fondurile de care vom dispune, după aceea se va încerca şi reabilitarea termică interioară a clădirii, astfel încât elevii să beneficieze de tot confortul, începând din anul şcolar următor”, a mai spus Mărioara Ţepiş. (M. Doman)