Drumuri agricole în Pipirig, Racoviţei şi Jupa


Aleşii urbei au avizat participarea Consiliului Local Caransebeş în cadrul proiectului denumit ,,Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii în domenile agriculturii şi a silviculturii”. Astfel, prin accesarea de fonduri europene nerambursabile, la Caransebeş vor fi amenajate drumuri agricole pietruite pe o lungime totală de 12 kilometri în zonele cartierelor Pipirig, Racoviţei şi Jupa. Primarul urbei, Marcel Vela, a precizat faptul că ,,înfăptuirea acestor investiţii va conduce la două avantaje majore, şi anume, facilitarea accesului crescătorilor de animale spre zonele de interes, precum şi evitarea traficului incomod în localitate”.

De asemenea, cu prilejul ultimei şedinţe ordinare de lucru, consilieri au aprobat încheierea unui Acord de cooperare cu Unitatea de Politici Publice Bucureşti, având ca obiect participarea în cadrul proiectului intitulat ,,Procese Decizionale Eficiente la nivelul Administraţiei Publice Locale din România”, finanţat prin Programul Operaţional de Dezvoltare a Capacităţii Administrative. (L. Dinu)