Formare pentru viitor, la „Trandafir Cocârlă”


În cadrul Programului „Erasmus+”, Liceul Tehnologic „Trandafir Cocârlă” din Caransebeş a obţinut finanţarea amplului proiect cu titlul „Formare pentru viitor – formare pentru tehnologii inovative în sectorul auto”, ce se va derula pe o perioadă de 2 ani şcolari, respectiv 2015-2016 şi 2016-2017.

Proiectul se adresează tinerilor elevi ai şcolii ce urmează programe de învăţare cu specializări şi calificări în sectorul auto. Formarea cuprinde 7 fluxuri cu participanţi, din care 6 sunt cu participanţi elevi din cadrul şcolii, iar un flux este pentru participanţi cadre didactice tehnice. Cele 7 fluxuri vor da posibilitatea instruirii în domeniul auto pentru 68 de elevi şi 10 cadre didactice. Participanţii vor efectua stagii de instruire şi de practică în străinătate, în ţări ale Uniunii Europene, cum sunt Germania, Italia şi Portugalia.

Primul flux din cadrul proiectului a fost prevăzut pentru 10 cadre didactice care predau discipline tehnice în cadrul Liceului Tehnologic „Trandafir Cocârlă” din Caransebeş.

Bogdan NAUM