Timişul muzical


În această perioadă, Primăria municipiului Caransebeş, în parteneriat cu Primăria Pancevo, Republica Serbia, implementează proiectul „Rock-n-River – Crearea unei ambianţe prietenoase între tineri de-a lungul râului Timiş”. Proiectul se derulează prin Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Republica Serbia, Axa Prioritară 3 – Promovarea schimburilor „People-to-People”, Măsura 3.3 – Creşterea schimburilor în învăţământ, social, cultură şi sport, şi beneficiază de fonduri în valoare totală de 294.279 euro. Proiectul, care se deruleaza pe o perioadă de 12 luni, până în data de 28 decembrie 2013, are drept biectiv îmbunătăţirea calităţii vieţii pentru comunităţile de tineri prin crearea condiţiilor pentru dezvoltarea activităţilor pentru tineret şi a cooperării transfrontaliere între tinerii din regiunea de graniţă a României cu Republica Serbia.

Astfel, joi, 12 septembrie, în Parcul Teiuş a fost deschisă o expoziţie de fotografie intitulată „Timis in shot” şi a avut loc un concert destinat tinerilor din Caransebeş şi oraşul sârbesc Pancevo, în cadrul căruia au evoluat formaţiile de muzică rock „Demetrin”, „El Buzz”, „Goatmare & the Hellspades”, „Transeen” din Serbia, precum şi INS!DE US şi „Phaser”, din România.

În încheiere, coordonatoarea proiectului, Gabriela Bănăduc, a înmânat diplome celor care s-au implicat în buna desfăşurare a acestuia: primarului Marcel Vela, vicepreşedintelui Consiliului Judeţean, Ilie Iova, viceprimarului Cornel Galescu, city-managerului Nicolae Borcean, secretarului Primăriei Caransebeş, Ana Bratu, precum şi consilierului local Stelian Cornea.

Bogdan NAUM