Firma de exerciţiu şi întreprindere simulată, primii pași în carieră


Organizaţia Centrală a Familiilor Kolping din România, în parteneriat cu SC CMP CENTER D&V SRL, Liceul Tehnologic Dacia din Caransebeş şi Universitatea de Vest din Timişoara, alături de studenţii şi elevii beneficiari ai proiectului, fac primii paşi spre carieră, prin metode interactive de învăţare – firma de exerciţiu şi întreprinderea simulată.

Firma de exerciţiu este o metodă de învăţare pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial al tinerilor. Este un concept modern de integrare şi aplicare interdisciplinară a cunoştinţelor, o abordare a procesului de predare-învăţare, care asigură condiţii pentru aprofundarea practică a competenţelor dobândite de elevi în pregătirea profesională.

Întreprinderea simulată este o companie ce îşi desfăşoară activitatea în oglindă cu o firmă reală, replicând structura, modul de funcţionare şi operaţiunile acesteia, punând la dispoziţie studenţilor metode interactive de dezvoltare a spiritului antreprenorial şi facilitând, astfel, inserţia lor pe piaţa muncii.

Începând cu luna ianuarie 2015, au fost organizate o serie de întâlniri de lucru pentru înfiinţarea firmei de exerciţiu FE Dacia SRL şi a întreprinderii simulate IS New Generation – Formare şi Consultanţă SRL. Metodele de studiu s-au axat pe observarea şi urmărirea proceselor comerciale şi a legăturilor care se stabilesc între ele, precum şi pe însuşirea structurii şi relaţiilor administrative şi executive care susţin conducerea unei firme. Elevii şi studenţii au fost implicaţi în simularea activităţii unei firme reale, cu implicarea directă a unui cadru didactic coordonator.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, „Investeşte în Oameni!”, şi se derulează la nivel local, în perioada 28 aprilie 2014 – 27 septembrie 2015.

Bianca METEŞ