Amenzi de peste o jumătate de milion de lei date anul trecut de ITMÎn cadrul ultimei şedinţe a Colegiului Prefectural, reprezentanţii Inspectoratului Teritorial de Muncă Caraș-Severin au prezentat o informare privind activitatea de control desfășurată de această instituţie în cursul anului trecut.
În ceea ce priveşte identificarea şi combaterea muncii nedeclarate, au fost efectuate un număr de 1.252 de controale, 44 de angajatori fiind depistaţi că folosesc astfel de practici şi au fost depistate prestând muncă nedeclarată un număr de 69 de persoane, din care 13 femei și un tânăr sub 18 ani. Au fost aplicate un număr de 44 de sancţiuni contravenţionale, din care 43 de amenzi în valoare totală de 1.260.000 de lei și un avertisment scris, fiind, de asemenea, sancționaţi contravențional un număr de 19 angajați care prestau activitate fără a avea întocmit contractul individual de muncă. Valoarea totală a amenzilor contravenţionale aplicate pentru practicarea muncii nedeclarate reprezintă 74,3% din valoarea totală a amenzilor contravenţionale aplicate în domeniul relaţiilor de muncă (1.695.500 lei).
În privinţa controalelor de fond, prin care se urmărește realizarea unei analize de ansamblu a activității în domeniul relațiilor de muncă, în vederea eliminării deficiențelor constatate și conștientizării angajatorului cu privire la respectarea legislației muncii, au fost verificați un număr de 58 de angajatori cu cel puțin 21 de salariați, constatându-se că un număr de 30 de angajatori nu au respectat prevederile legii privind obligaţia iniţierii negocierilor colective, fiind dispuse un număr de 30 măsuri în acest sens.
Referitor la controalele inopinate din cadrul Campaniei Naţionale privind verificarea modului de respectare de către angajatori a prevederilor legale referitoare la încheierea, modificarea, suspendarea, executarea, înregistrarea și transmiterea în Registrul general de evidență a salariaților a contractelor individuale de muncă cu timp parțial, au fost controlaţi un număr de 70 de angajatori, fiind dispuse 108 măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate. De asemenea, au fost aplicate cinci sancțiuni contravenționale, din care două amenzi în valoare de 3.000 de lei și trei avertismente scrise. În ceea ce priveşte Campania Naţională pentru verificarea respectării prevederilor legale cu privire la condițiile de funcționare și procedura de înregistrare a persoanelor juridice care își desfășoară activitatea pe teritoriul României ca agent de plasare a forței de muncă în străinătate, au fost controlaţi un număr de 21 agenți de plasare a forței de muncă în străinătate, au fost constatate 43 de deficienţe pentru care s-au dispus tot atâtea măsuri şi au fost aplicate 25 de sancțiuni contravenționale, din care şase amenzi în valoare de 51.000 de lei și 19 avertismente scrise. În cadrul Campaniei Naţionale pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniile construcții și întreținerea și repararea autovehiculelor, au fost efectuate un număr de 53 de controale, au fost constatate 40 de deficienţe pentru care s-au dispus tot atâtea măsuri, au fost depistate şase persoane care au fost primite la muncă fără a avea încheiat un contract individual de muncă, fiind aplicate opt sancțiuni contravenționale, din care patru amenzi în valoare de 124.000 de lei și patru avertismente scrise. În Campania Naţională privind verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile legale referitoare la suspendarea și executarea contractelor individuale de muncă au fost controlaţi un număr de 172 de angajatori, au fost dispuse 296 de măsuri pentru remedierea neconformităților constatate, au fost aplicate 32 de sancțiuni contravenționale, din care o amendă în valoare de 2.000 de lei și 31 de avertismente scrise. În ceea ce priveşte Campania Naţională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor, au fost controlaţi şapte angajatori, au fost dispuse 12 măsuri pentru remedierea neconformităților constatate şi a fost identificată o persoană care presta muncă nedeclarată (în afara programului de muncă stabilit în cadrul contractului de muncă cu timp parțial), fiind aplicată o amendă contravențională în cuantum de 10.000 de lei. În Campania Naţională privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, au fost controlaţi 17 beneficiari, care aveau un număr de 227 de zilieri (110 femei şi 30 de tineri sub 18 ani), fiind constatate 10 deficienţe pentru care s-au dispus tot atâtea măsuri şi au fost identificați 104 zilieri netransmişi în registrul de zilieri. În cadrul Campaniei Naţionale pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniile fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase, precum şi întreținerea și repararea autovehiculelor, au fost controlaţi un număr de 34 de angajatori, au fost dispuse 42 de măsuri pentru remedierea neconformităților constatate, au fost aplicate cinci sancțiuni contravenționale, din care trei amenzi în valoare de 41.500 de lei și două avertismente scrise, fiind identificate totodată două femei fără contract individual de muncă. În cazul Campaniei Naţionale privind respectarea de către transportatorii rutieri a prevederilor legale referitoare la încheierea și executarea contractelor individuale de muncă, a timpului de muncă și de odihnă a conducătorilor auto, respectiv transporturi rutiere de mărfuri şi transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători, au fost controlaţi un număr de 15 operatori de transport, au fost dispuse 37 de măsuri pentru remedierea neconformităților constatate, au fost aplicate şase sancțiuni contravenționale, din care patru amenzi în valoare de 10.500 de lei și două avertismente scrise, cu ocazia controalelor efectuate fiind verificați un număr de 54 de conducători auto. În cadrul Campaniei Naţionale pentru verificarea modului de aplicare a prevederilor legale privind munca la domiciliu, telemunca, decalarea programului de lucru, în vederea reducerii riscului de contaminare cu COVID-19, au fost controlaţi un număr de 63 de angajatori cu mai mult de 50 de salariați, au fost dispuse 88 de măsuri pentru remedierea neconformităților constatate, au fost aplicate în total 24 de sancțiuni contravenționale, din care 11 amenzi în valoare de 33.500 de lei și 13 avertismente scrise. De asemenea, opt sancțiuni contravenționale au fost aplicate în temeiul legii privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, din care patru amenzi în valoare de 9.000 de lei și patru avertismente scrise.
În raport se mai arată că în perioada analizată, din totalul petiţiilor înregistrate la ITM Caraş-Severin, un număr de 208 au vizat aspecte din domeniul relațiilor de muncă, toate fiind soluționate în termenul legal.
În urma controalelor efectuate au fost dispuse măsurile legale care se impuneau, în vederea restabilirii legalităţii, precum şi pentru acordarea drepturilor cuvenite celor prejudiciaţi.
Din datele solicitate și furnizate de către Administrația Județeană a Finanțelor Publice Caraș-Severin, din totalul amenzilor aplicate de ITM Caraș-Severin în anul 2020 și transmise în vederea executării silite, în sumă de 595.800 de lei, au fost încasate amenzi în sumă de 201.300 de lei, reprezentând un grad de încasare de 33,79%.
Geanina LUCA