Bani pentru tinerii șomeri din Regiunea Vest


750 de lei + 300 de euro pentru stagiari, 300 de lei + 250 de euro pentru ucenici, 3.500 de lei + 1.000 de euro primă de instalare, 400 de euro pentru fiecare tânăr format sau evaluat, 30.000 de euro pentru iniţierea de afaceri

Tinerii șomeri beneficiază de importante sume de bani pentru facilitarea accesului pe piața muncii. Banii ajung la angajatorii persoanelor tinere fie din Bugetul Statului Român, fie din fonduri europene. Toate benefiicile acordate tinerilor șomeri și angajatorilor le-au fost prezentate liderilor de sindicat din județele Hunedoara, Timiș, Arad și Caraș-Severin în cadrul seminarului ,,Măsuri de dezvoltare a resurselor umane, inserţiei profesionale şi incluziunii sociale a tinerilor”, organizat între 7 și 9 august la Geoagiu Băi, de către Confederaţia Sindicală Naţională Meridian, în cadrul proiectului „Pro Juvenes – Parteneriat transnaţional pentru o piaţă inclusivă a muncii pentru tineri”.

Sumele de bani pe care Statul Român le acordă deja şi cele din fonduri europene care se vor acorda în baza unor ghiduri de implementare a programului Garanția pentru tineri au fost prezentate participanţilor la seminar de către Mariana Bucaleţ, şef serviciu în cadrul Agenţiei Municipale pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti.

750 de lei pentru stagiar, de la Statul Român, plus 300 de euro lunar din fonduri europene. Stagiatura presupune studii superioare, iar timp de şase luni angajatorii care încadrează stagiari printr-un act adiţional la contractul individual de muncă primesc de la Stat suma de 750 de lei. Prin prgramul Garanția pentru tineri urmează să se acorde în plus 300 de euro lunar pentru fiecare stagier, din fonduri europene.

300 de lei pentru ucenic de la Statul Român, plus 250 de euro lunar din fonduri europene. Ucenicia presupune contract de muncă, iar tânărul şomer este plătit să înveţe meseria. Pe întreaga perioadă de ucenicie se acordă angajatorului suma de 300 de lei, iar odată cu obţinerea fondurilor europene prin programul Garanţia pentru tineri, încă 250 de euro lunar. În funcție de nivelul de calificare, această sumă poate fi acordată pentru o perioadă cuprinsă între 1 și 3 ani.

500 de lei pentru angajatorii care încadrează tineri, plus 200 de euro pe lună din fonduri europene. Angajatorii sunt stimulaţi ca să încadreze tineri prin acordarea unei subvenţii de 500 de lei pe lună de angajat, din Bugetul asigurărilor de şomaj. Alţi 200 de euro vor fi alocaţi lunar pentru fiecare tânăr angajat, din fonduri europene, pe o perioadă de 12 luni.

400 de euro din fonduri europene pentru fiecare tânăr şomer evaluat sau format. Centrele de evaluare de competenţe care evaluează şi recunosc competenţele profesionale obţinute în sistem nonformal şi informal vor beneficia de o alocare medie de 400 de euro pentru fiecare tânăr evaluat. Banii sunt alocaţi din fonduri europene. Şi tot de 400 de euro pentru fiecare tânăr format pot beneficia furnizorii de formare profesională autorizaţi care organizează cursuri de formare profesională.

3.500 de lei primă de instalare de la Statul Român, plus 1.000 de euro din fonduri europene. În present, un tânăr şomer aflat în evidenţele Statului poate primi o primă de instalare în valoare de 3.500 de lei dacă îşi găseşte un loc de muncă şi îşi schimbă domiciliul în localitatea în care se află respectivul loc de muncă, iar prin programul finanţat cu fonduri europene Garanţia pentru tineri urmează să mai primească 1.000 de euro. De asemenea, un tânăr şomer primeşte în prezent 1.000 de lei dacă se angajează şi face naveta la o distanţă mai mare de 50 de kilometri, iar prin programul cu fonduri europene Garanţia pentru tineri urmează să primească în plus 250 de euro. În prezent, prima de instalare și prima de încadrare se acordă o singură dată, la angajare, persoanei respective, indiferent de vârstă.

30.000 de euro din Fondul Social European pentru iniţierea unei afaceri. Tinerii care iniţiază o afacere şi creează întreprinderi mici şi mijlocii, cu accent pe cele cu profil non-agricol din mediul urban, vor putea primi o finanţare sub formă de pachete integrate în valoare de aproximativ 30.000 de euro din Fondul Social European şi/sau Inițiativa privind Ocuparea Tinerilor.

La jumătatea anului 2014, în România rata șomajului era de 7,3 la sută și a înregistrat o ușoară creștere de la criza economică din 2008/2009 (rata șomajului a fost de 5,8 în 2008 și de 6,9 în 2009). Simulările arată că implementarea integrală a programului Garanția pentru tineri ar reduce sărăcia cu 0,4 la sută în 2016, iar sărăcia în rândul tinerilor cu vârste între 18 și 25 ani ar scădea cu 1,7 la sută, această reducere fiind mult mai mare pentru bărbați decât pentru femei.

Liderii de sindicat participanți la seminar au precizat că nu cunoşteau facilităţile de care pot beneficia tinerii șomeri și s-au angajat să le promoveze în Comisiile de dialog social. Seminarul desfășurat în Regiunea de Dezvoltare VEST, la Geoagiu Băi, este al șaptelea organizat de către CSN Meridian pe parcursul acestui an în toate regiunile de dezvoltare ale României.

Mădălina DOMAN