Caransebeşul are, în sfârşit, buget! Şi listă de cheltuieli…


Consilierii locali au aprobat, recent, bugetul municipiului pe anul în curs. Astfel, pentru 2010, Caransebeşul are un buget estimat la 47,5 milioane de lei, cu 12 la sută mai mare decât cel de anul trecut. Potrivit estimărilor, 3,3 milioane de lei se vor cheltui la capitolul ,,Autorităţi publice şi acţiuni externe”, iar Poliţiei Comunitare îi vor reveni 2,3 milioane de lei. Învăţământul are alocată suma de 20,5 milioane de lei, iar Sănătatea 430.000 de lei, în timp ce pentru Cultură, recreere şi religie se vor cheltui 3,1 milioane, iar pentru asigurări şi asistenţă socială – 3,4 milioane de lei. O sumă consistentă, de peste 7 milioane de lei, a fost alocată, de la bugetul local, locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării publice. (C. Senco)

Întrunit în şedinţă extraordinară în data de 12 martie, Consiliul Local al municipiului a aprobat bugetul pe anul în curs. Caransebeşul are în acest an un buget estimat de 47.439.790 de lei, din care 38.917.000 de lei provin din venituri fiscale (impozite şi taxe, sume defalcate din TVA, bunuri şi servicii etc). Alţi 3.926.000 de lei se estimează că vor fi încasaţi din veniturile din proprietate, prestări servicii, taxe administrative, amenzi, penalităţi. De asemenea, se preconizează ca, din valorificarea unor bunuri, la bugetul local să intre 3.451.790 de lei, iar din subvenţiile de la bugetul de stat încă 1.145.000 de lei.

Potrivit estimărilor, din total, 3.280.700 de lei se vor cheltui la capitolul „Autorităţi publice şi acţiuni externe”, 220.000 la Serviciul de Evidenţă a Populaţiei, 3.000 de lei pentru plata leasing-ului auto. De asemenea, Poliţia Comunitară are alocată suma de 2.330.000 de lei, învăţământului i-au revenit 20.500.000 de lei, iar sănătăţii 430.000 de lei. Pentru cultură, recreere şi religie a fost alocată suma de 3.116.000 de lei, asigurărilor şi asistenţei sociale le-a revenit suma de 3.446.000 de lei, locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării publice le-a fost alocată suma de 7.108.090 de lei, pentru protecţia mediului este estimat să se cheltuiască suma de 510.000 de lei, iar pentru transporturi vor fi alocaţi 6.484.000 de lei.

În sumele alocate intră, după caz, cheltuielile de personal, bunuri şi servicii, cheltuieli de capital, transferuri interne, transferuri curente, ajutoare sociale şi dobânzi. Faţă de anul trecut, bugetul local estimat al municipiului este cu 12 la sută mai mare. În funcţie de încasări, bugetul poate fi completat sau redus, iar lista de investiţii propuse, a cărei sumă a crescut cu 27 de procente faţă de 2009, poate fi revizuită, în funcţie de priorităţi.

Carmen SENCO