Fără comerţ pe trotuare!


Pentru a evita aglomerarea trotuarelor cu mărfurile expuse de comercianţi, legislativul local Caransebeş a hotărât că pe raza municipiului se interzice expunerea sau comercializarea produselor de orice natură pe trotuare sau zone verzi, dar au fost stabilite şi activităţile derogate de la această decizie. E vorba de activităţile comerciale în anumite zone publice, desfăşurate pe durata derulării unor manifestări culturale, comercializarea de loz în plic, amplasarea maşinilor frigorifice, a vitrinelor pentru băuturi răcoritoare şi îngheţată, a tonetelor pentru comercializarea vatei de zahăr.

De asemenea, consilierii au mai hotărât ca publicitatea de preîntâmpinare şi comerţul în faţa magazinelor să se facă numai prin amplasarea, în timpul programului de funcţionare, a unui suport pe care să se aplice postere sau anunţuri, cu condiţia de a nu se afecta circulaţia pietonală.

În cazul comercianţilor care nu respectă aceste prevederi, au fost stabilite şi sancţiuni ale căror valori sunt cuprinse între 1.000 şi 2.500 de lei.

Măsura era extrem de necesară, deoarece pe unele din străzile municipiului de pe Timiş şi Sebeş circulaţia pietonilor pe trotuare a devenit aproape imposibilă datorită cantităţilor mari de produse expuse şi propuse spre vânzare. (C. Senco)