EXPUNERE DE MOTIVE


R O M Â N I A

JUDEŢUL CARAŞSEVERIN

COMUNA BĂUŢAR

EXPUNERE DE MOTIVE

privind propunerile bugetului local pentru anul 2012

(urmare din numărul trecut)

B. CHELTUIELILE BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2012

SECŢIUNEA FUNCŢIONARE

PREVEDERI ANUALE

-MII LEI –

CHELTUIELI TOTAL …………………………………………………………………………………..12.650,37

Din care:

1. ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ TOTAL………………………………………………………………..435,00

– cheltuieli de personal…………………………………………………………………………………….285,00

– bunuri şi servicii total…………………………………………………………………………………….95,00

din care:

– furnituri birou ……………………………………………………………………………………….3,00

– materiale curăţenie…………………………………………………………………………………1,00

– încălzit ……………………………………………………………………………………………….20,00

– iluminat ……………………………………………………………………………………………….4,00

– piese schimb auto şi întreţinere auto…………………………………………………………5,00

– c/v telefon……………………………………………………………………………………………..15,00

– materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional……………………………………..32,00

(abonamente, întreţinere xerox, servicii întreţinere programe infor-

matice, servicii juridice, servicii întreţinere instalaţii, servicii supraveghere video ).

– deplasări ……………………………………………………………………………………………….15,00

– reparaţii curente …………………………………………………………………………………….55,00

din care:

– pavaj platou………………………………………………………………………………..30,00

– construcţie şi amenajare magazie…………………………………………………..20,00

– construcţie panou afişaj………………………………………………………………….5,00

 

2. SERVICII PUBLICE – EVIDENŢA POPULAŢIEI…………………………………………………25,00

Din care:

– cheltuieli personal ……………………………………………………………………………………………20,00

– bunuri şi servicii…………………………………………………………………………………………………5,00

din care:

– furnituri birou………………………………………………………………………………………….5,00

 

3. ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ – TOTAL………………………………..37,00

Din care:

– cheltuieli de personal………………………………………………………………………………………32,00

(plata salarii doi muncitori calificaţi)

– bunuri şi servicii……………………………………………………………………………………………….5,00

– combustibil şi alte materiale pt. funcţionare ………………………………………………5,00

 

4. ÎNVĂŢĂMÂNT – TOTAL …………………………………………………………………………………….787,00

Din care:

– cheltuieli de personal …………………………………………………………………………………….598,00

– bunuri şi servicii………………………………………………………………………………………………69,00

– furnituri birou ………………………………………………………………………………………….2,00

– materiale de curăţenie ……………………………………………………………………………….2,00

– încălzit …………………………………………………………………………………………………..40,00

– iluminat ……………………………………………………………………………………………………2,00

– telefon ……………………………………………………………………………………………………..2,00

– prestări servicii cu caracter funcţional ………………………………………………………..10,00

(abonament apă, servicii întreţinere instalaţii, servicii informatice etc.)

– transport elevi………………………………………………………………………………………….10,00

– deplasări …………………………………………………………………………………………………..1,00

– alte cheltuieli ………………………………………………………………………………………………………6,00

– burse elevi………………………………………………………………………………………………….1,00

– navetă cadre didactice………………………………………………………………………………….5,00

– reparaţii capitale………………………………………………………………………………………………114,00

din care:

– Şc. I-IV Băuţar Jos …………………………………………………………………………30,00

– schimbat duşumele şi zugravit în 4 săli de clasă

– acoperire şi placare scări grădiniţă şi şcoală

– Şc. V-VIII Băuţar …………………………………………………………………………..69,00

– reabilitare grup sanitar

– pavat curte

– pavat cu gresie coridor

– reabilitare faţadă

– Şc. I-IV Băuţar Sus ………………………………………………………………………….15,00

– centrală termică

– zugrăveli interioare grădiniţă

5. CULTURĂ – TOTAL ………………………………………………………………………………………………973,90

Din care:

– cheltuieli personal …………………………………………………………………………………………….23,00

– bunuri şi servicii ……………………………………………………………………………………………….15,00

– energie electrică…………………………………………………………………………………………5,00

– prestări servicii cu caracter funcţional…………………………………………………………10,00

din care:

– cofinanţare bază sportivă (coşuri menajere şi bazine pt. apă menajeră)…10,00

– reparaţii curente Biserica Ortodoxă Bauţar Sus…………………………………………………10,00

– proiecte cu fiananţare din fonduri externe nerambursabile……………………………….755,90

din care:

– renovare cămin cultural Băuţar Jos ………………………………………………………….700,90

– dotare cu mobilier şi altele Cămin Cultural Băuţar Jos………………………………….55,00

– cheltuieli de capital …………………………………………………………………………………………170,00

– reabilitare Cămin Cultural Bucova……………………………………………………………..140,00

din care:

– reabilitare interioară şi exterioară zona culturală ………………………………45,00

– reabilitare bucătărie ………………………………………………………………………65,00

– studiu fezab. şi proiect tehnic………………………………………………………….30,00

– reabilitare Cămin Cultural Băuţar Sus …………………………………………………………30,00

– construire magazie pt. mese şi scaune

 

6. ASISTENŢĂ SOCIALĂ – TOTAL …………………………………………………………………………941,28

din care:

– cheltuieli personal …………………………………………………………………………………………… 61,00

– ajutor social ……………………………………………………………………………………………………..85,00

din care:

– indemnizaţii persoane cu handicap……………………………………………………………..60,00

– ajutor social încălzire locuinţă …………………………………………………………………..25,00

– bunuri şi servicii………………………………………………………………………………………………….4,12

din care:

– pregătire profesională asistenţi personali

– proiecte cu fiananţare din fonduri externe nerambursabile……………………………….791,16

din care:

– construire azil bătrâni

 

7. LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ – TOTAL …………………………175,00

din care:

– cheltuieli personal………………………………………………………………………………………………35,00

– bunuri şi servicii ………………………………………………………………………………………………110,00

– iluminat public………………………………………………………………………………………….50,00

– lămpi iluminat stradal, coşuri stradale şi staţie autobuz………………………………….60,00

– cheltuieli de capital – total …………………………………………………………………………………30,00

– alimentare cu apă şi canal (studii de fezabilitate şi proiect tehnic)

 

8. PROTECŢIA MEDIULUI – TOTAL …………………………………………………………………………94,00

din care:

– bunuri şi servicii ………………………………………………………………………………………………..94,00

– prestări servicii salubrizare

 

9. TRANSPORTURI – TOTAL …………………………………………………………………………………. 8282,19

 

din care:

– bunuri şi servicii ………………………………………………………………………………………………..50,00

– confecţionare indicatoare uliţi comunale………………………………………………………10,00

– combustibil pt. tractor activitaţi curente………………………………………………………..10,00

– renovare drumuri agricole ………………………………………………………………………….30,00

– proiecte cu fiananţare din fonduri externe nerambursabile……………………………..8.232,19

din care:

– modernizare drumuri comunale……………………………………………………………….8.060,19

– comisioane bancare pt. obţinere credit TVA…………………………………………………172,00

 

10. ALTE ACŢIUNI ECONOMICEPROIECTE DE DEZV. MULTIF……………………….900,00

din care:

– proiecte cu fiananţare din fonduri externe nerambursabile……………………..900,00

din care:

– înfiinţarea unui „Centru Local de Informare şi Promovare Turistică”…………..858,12

– comisioane şi dobânzi bancare obţinere credit TVA……………………………………41,88

 

 

P R I M A R,

Barbescu Romulus