Dr. ing. George Burnei (III)


Studii privind relaţia Drum-Mediul înconjurător.

Activităţi pe plan internaţional

Schimbările social-politice din România, din anul 1989, au condus, încet dar sigur, la stabilirea aleatorie a unor noi direcţii de organizare, multe fără o fundamentare tehnico-ştiinţifică, fapt care nu permite românilor, şi mai ales tineretului, să se bucure de nişte perspective încrezătoare. Deocamdată.

În anul 1990, din iniţiativa unor personalităţi din domeniu, s-a înfiinţat Asociaţia Profesională de Drumuri şi Poduri din România (A.P.D.P.), o realizare deosebită pentru drumari, ţinând seama de o dorinţă firească a tuturor de a se acţiona ca un tot unitar, fapt care în mare parte s-a reuşit.

Şi în această direcţie, George Burnei a început, prin modesta sa contribuţie, să iniţieze o provocare a specialiştilor din sectorul drumurilor şi nu numai, într-un domeniu relativ nou, dar de o importanţă deosebită pentru drumuri şi pentru noi toţi: Drumul şi Mediul Înconjurător.

În anul 1993, a acceptat funcţia de preşedinte al Comisiei de Mediu din cadrul Asociaţiei Profesionale de Drumuri şi Poduri, ţinând seama că îl pasiona Estetica rutieră şi a rămas încântat de tot ce a studiat în Suedia privind relaţia Drum-Mediul Înconjurător şi de grija Administratorului de drumuri privind flora, fauna şi populaţia din zonele adiacente drumurilor.

În discuţiile purtate cu dr. ing. Mihai Boicu, pe atunci preşedintele Asociaţiei, şi cu aprobarea conducerii Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Timişoara, a luat decizia ca, la nivel naţional, să se organizeze la Caransebeş, mai precis la Băile Herculane, o dată la doi ani, o serie de conferinţe numai cu această tematică – Drumul şi Mediul Înconjurător, astfel că începând cu anul 1995, timp de 18 ani, cu regularitate matematică şi cu o participare de elită, a organizat aceste conferinţe, multe dintre ele cu participare internaţională, iar temele discutate au trezit permanent un interes deosebit pentru specialiştii din România, ţinând seama că era un domeniu nou, atât pentru proiectare, cât şi pentru execuţie sau mentenenţă în domeniul drumurilor, inclusiv sub aspect legislativ.

Pe toată durata celor 18 ani, prin grija şi în atenta coordonare a lui George Burnei au fost editate un număr de 18 volume cuprinzând lucrări şi contribuţii proprii pe tema Drumul şi Mediul Înconjurător.

În cadrul Comitetului de Mediu, pe care l-a coordonat timp de 18 ani, s-a bucurat de o colaborare ştiinţifică exemplară şi de un ajutor deosebit din partea unor distinşi profesori din principalele centre universitare ale ţării, dintre care, în mod deosebit, a ţinut să menţioneze oraşele Iaşi, Timişoara, Cluj-Napoca şi Bucureşti, drept pentru care şi cu această ocazie le aduce prinosul său de recunoştinţă pentru întreaga colaborare întinsă pe parcursul a 18 ani, de care a beneficiat întregul corp de specialişti din România, cu deosebire cei tineri.

Asociaţia Profesională de Drumuri şi Poduri din România a avut şi, în mod deosebit, are, în cadrul Asociaţiei Mondiale a Drumurilor (AIPCR ), o activitate intensă şi cu rezultate remarcabile, atât la nivelul Comitetelor Tehnice de specialitate, cât şi la nivel de conducere, inclusiv în cadrul Congreselor Mondiale de Drumuri.

În perioada 1998-2003, George Burnei a participat, din partea României, la Bruxelles, în cadrul Programului COST 341: Habitat Fragmentation due to Transportation Infrastructure, program iniţiat de Infra Eco Network Europe (IENE) şi European Centre for Nature Conservation (ECNC), la care, prin membrii Comisiei de Mediu, România şi-a adus o contribuţie deosebită, inclusiv la redactarea unui manual destinat identificării conflictelor şi stabilirea soluţiilor în relaţia Drumul-Mediul Înconjurător: WILDLIFE AND TRAFFIC.

Manualul a fost destinat tuturor ţărilor fără experienţă în acest domeniu, iar în România l-a prezentat la toate Catedrele de Drumuri, pentru a fi predat studenţilor din anii superiori.

Aşa cum a fost recomandarea, manualul a fost susţinut în faţa specialiştilor cu ocazia conferinţelor de mediu din România, precum şi la congrese internaţionale, el suscitând un interes deosebit prin recomandările făcute în domeniul drumurilor.

Conform unui plan strategic definitivat de AIPCR, în perioada 2008-2011, dr. ing. George Burnei a participat la Paris, în cadrul Comitetului Tehnic A1 – Mediul Înconjurător Durabil, alături de alţi specialişti din Comitetul de Mediu din România, la definitivarea unor studii de interes general privind impactul drumurilor asupra mediului înconjurător. La terminarea mandatului acestui Comitet Tehnic, s-a procedat la întocmirea raportului final, intitulat MONITORING OF ENVIRONMENTAL IMPACTS OF ROADS, raport care a fost pus la dispoziţia tuturor ţărilor interesate.

Dr. ing. George Burnei are o satisfacţie deosebită că a reuşit, cu aprobarea conducerii Asociaţiei Internaţionale Permanente din Congresul de la Route (AIPCR), a conducerii Asociaţiei Profesionale de Drumuri şi Poduri, şi cu un sprijin deosebit din partea Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Timişoara, să organizeze în septembrie 2009, la Timişoara, o şedinţă a Comitetului Tehnic A1, la care a colaborat, şi a Comitetului B4 (Transportul de Mărfuri şi Intermodalitatea), după care a urmat Seminarul Internaţional „Mediul Înconjurător şi Transportul Durabil”, cu o participare de elită din 24 de ţări ale lumii. Cu această ocazie, a fost editat şi volumul ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE TRANSPORT, în limbile română şi engleză. Pentru întreaga sa activitate profesională, atât în domeniul execuţiei, cât şi al cercetării ştiinţifice, în anul 2013 Consiliul Ştiinţific din cadrul Asociaţiei Profesionale de Drumuri şi Poduri din România i-a acordat dr. ing. George Burnei Premiul de Excelenţă ,,ANGHEL SALIGNY”. (Va urma)

Ştefan ISAC