Sărbătoare literară la MargaA scrie despre înaintașii de altădată, despre viețile și faptele lor, este o datorie de onoare a tuturor acelora ce se îndeletnicesc cu punerea în paginile cărților a muncii acelor apostoli ai neamului care şi-au făcut datoria față de țară.
Comuna Marga a fost și este o localitate cunoscută și renumită din zona Banatului de munte, care a avut și are până în zilele noastre familii ai căror membri se află printre personalitățile de seamă ale neamului nostru românesc. Familia Jompan și familia Pîrvu se numără printre cele care dau personalități locale de seamă ale acestor locuri şi cu care mă mândresc că sunt contemporan.
Recent, prof. univ. dr. Dumitru Jompan a lansat ideea unei serii de micromonografii intitulate „In memoriam dascălii noștri”. Prin aceste monografii autorii doresc să aducă în prezent „valorile trecute”, învățători de seamă ai locului, pentru a nu fi dați uitării. Asemenea lor, toți cei care şi-au dat viața pentru o cauză nobilă, muncind pe ogorul învățământului românesc, vrednici sunt de cinstirea noastră.
Așa s-a întâmplat zilele trecute, când, la invitația prof. Dumitru Jompan, am participat la lansarea volumelor 1 (Romulus Pîrvu, Sofia Pîrvu, „Învățătorul George Adam 1847-1915”) și 2 (Aurelia Jompan, Dumitru Jompan, „Iosif Olariu 1875-1960”), din această serie volumul 3 – Aurelia Jompan, Dumitru Jompan, „Gheorghe Muroni 1908-1991” apărând în luna ianuarie.
Evenimentul s-a desfășurat la Școala gimnazială din localitatea Marga, iar cuvântul de început a fost rostit de prof. Florica Toader, directoarea școlii. La eveniment au participat elevii din această școală şi personalități locale. Au mai luat cuvântul dr. Romulus Pîrvu, prof. Dumitru Jompan, ing. Nicolae Preda, prof. Adriana Beșliu, ing. George Națiu, fiul regretatului jurnalist Ștefan Națiu, strănepotul învățătorului George Adam, pr. Romulus Frîncu din Băuțar, fost paroh la Vama Marga. Prof. Sofia Pîrvu a prezentat un album foto al familiei Adam. A fost vizionat filmul documentar ,,O n-ai văzut calu’ mieu?”, realizat de Cineclubul din Marga cu prilejul participării Coralei ,,Mărgana” la un festival coral desfășurat în Polonia în anul 1983.
Primul volum își propune să evidențieze viața și activitatea dascălului George Adam din Marga, supranumit „Dascălul cel bătrân”. A fost un intelectual dăruit cu mult har pentru activitatea la catedră, cu talent bisericesc și un îndrumător în minunea minții și sufletului „darnicilor țărani”. În toată perioada sa de activitate, dascălul George Adam a căutat să mențină trează conștiința națională a generațiilor de elevi și a tuturor cetățenilor din comună. A militat pentru unitate națională, dar n-a mai apucat să participe la Marea Unire de la 1918. Bătrânul dascăl a murit în 1915.
Volumul al doilea ne descrie viața și activitatea primului dirijor al corului din Marga, învățătorul Iosif Olariu, despre a cărui biografie și activitate nu se cunosc prea multe date. Corul din Marga, ctitorie a învățătorului Olariu, care a performat în timp, fiind cunoscut în țară și peste hotare, a adus dirijorilor, coriștilor, mai mult, comunei Marga, o necontestată „măreție”.
Cel de-al treilea volum a apărut ca urmare a descoperirii unui intelectual care a adus importante servicii școlii românești din Banat, învățătorul Gheorghe Muroni. Acesta a lăsat moștenire urmașilor trei caiete de memorii intitulate „Din viață pentru viață”, totalizând peste 600 de pagini. O altă lucrare a sa, intitulată „Esența vieții unui învățător. Autobiografie”, ne relevă calitățile unui dascăl model de urmat.
Vorbind despre personalitățile evocate, să-i aşezăm, deci, pe aceşti oameni, prin publicarea unor astfel de cărți, în Panteonul Culturii Banatului.
Fiecare dintre eroii cărților acestui serial ,,Vrednici sunteți” de cinstirea noastră și a urmașilor urmaşilor noştri : Veșnica lor amintire ! Veşnica lor pomenire!
Romulus FRÎNCU