Direcţia de Drumuri Judeţeane, ultimatum pentru Emiliano VestÎntr-un comunicat de presă, Direcţia de Drumuri Judeţene Caraş-Severin informează că SC Emiliano Vest SRL, invocând motive nejustificate, a sistat din proprie iniţiativă lucrările ce trebuiau executate în baza Contractului Nr. 210/28.08.2020, respectiv „Înlăturarea efectelor calamităţilor din perioada 12-25.06.2020, DJ 608 Teregova – Luncaviţa – limită UAT Mehadica – refaceri”.
„Urmare a discuţiilor şi întâlnirilor de lucru repetate atât cu reprezentanţii societăţii, cât şi cu proiectantul SC Manu Consulting SRL, în calitate de proiectant, constructorul a comunicat o listă de lucrări cu o majorare de preţ ce depăşeşte 50% din valoarea contractului, fapt ce contravine Legii Nr. 98/2016, în ceea ce priveşte modificarea contractelor.
Prin Adresa cu Nr. 1485/22.02.2021, Direcţia de Drumuri Judeţene Caraş-Severin şi-a manifestat din nou disponibilitatea de a rezolva această problemă, astfel încât Asocierea SC Emiliano Vest SRL – SC Manu Consulting SRL să execute lucrările contractate şi a acordat un ultim termen de 48 de ore să comunice soluţia rezolvării acestei situaţii, termenul de execuţie, conform prevederilor legale şi a condiţiilor contractuale”, se mai arată în comunicat. (M. Doman)