De la anul, Clasă pregătitoare


Ministerul Educaţiei introduce, din anul şcolar 2012-2013, Clasa pregătitoare, care va deveni obligatorie pentru copiii care au împlinit 6 ani până în 31 august 2012. Cei care vor împlini această vârstă până în 31 decembrie 2012 vor putea urma Clasa pregătitoare la alegerea părinţilor sau vor putea fi înscrişi în Grupa pregătitoare din cadrul grădiniţei. Calendarul înscrierilor în Clasa pregătitoare va fi stabilit în perioada următoare, prin Ordin de ministru, şi va fi publicat în Monitorul Oficial. În unităţile de învăţământ există broşuri cu posibile întrebări şi răspunsuri referitoare la această clasă, pe care  părinţii le pot consulta. De asemenea, funcţionează şi un Tel Verde, 0 800 816 255, la nivelul judeţului Caraş-Severin,  care poate fi apelat în intervalul orar 8-16.30 şi la care vor răspunde Ana Damian (inspector la învăţământul preşcolar) sau Adriana Bonciu (inspector pentru învăţământul primar). Inspectoratul Şcolar al judeţului va realiza un recensământ al copiilor care îndeplinesc condiţiile de înscriere, pentru a stabili cu exactitate numărul de Clase pregătitoare la nivelul fiecărei şcoli, precum şi personalul didactic necesar. În momentul de faţă, în evidenţele Inspectoratului figurează 1.254 de copii care nu sunt înscrişi nici la grădiniţă, nici la şcoală. Cei care vor preda la Clasa pregătitoare vor putea fi educatori cu dublă specializare de învăţător, învăţători sau profesori cu specializare în învăţământul primar. Curricula va fi adaptată nivelului de înţelegere şi nevoilor copiilor. Cei care urmează Clasa pregătitoare nu vor fi notaţi, ci vor fi evaluaţi la final printr-un raport scris, dar vor fi trecute absenţe, dacă cei mici lipsesc. După terminarea clasei, copiii vor trece automat în clasa I, fără a mai fi necesară o altă înscriere. În privinţa spaţiului în care se vor desfăşura orele, conform datelor Inspectoratului şcolar cărăşean, nu s-au înregistrat probleme.

Carmen SENCO