Dan Petrescu: „Aquacaraş nu s-a aflat vreodată şi nu se află în insolvenţă!”


În ultimul timp, se vorbește tot mai mult despre situația în care se găsește SC Aquacaraș SA, și aceasta mai ales datorită faptului că operatorul județean de apă și canal a fost anunțat că va fi executat silit de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală pentru o datorie de 1,4 milioane de euro. Iată însă că, în luna septembrie, ANAF a emis acordul de principiu privind eşalonarea la plată a datoriei pe care o are de încasat de la Aquacaraș, pentru o perioadă de 60 de luni, cu condiţia constituirii unei garanţii care să acopere respectiva sumă.

Referitor la această situație, la sfârșitul săptămânii trecute, conducerea societății Aquacaraș a susținut o conferință de presă în care au fost detaliate etapele prin care a trecut operatorul de apă și canal până s-a ajuns aici.

În primul rând, trebuie să departajăm două lucruri: situaţia financiară a societăţii Aquacaraş, cu costurile, cu balanţa de venituri, cheltuieli şi profit, şi situaţia creată vizavi de acea corecţie financiară aplicată de ANAF în urma procesului-verbal încheiat în urma auditului făcut de Ministerul Finanţelor. Situaţia financiară a societăţii la ora actuală eu spun că se încadrează în limite normale, deci nu avem niciun fel de probleme la plăţi, în afară de cele curente. Partea cea mai gravă a fost acea corecţie financiară, care a dus la blocarea conturilor pentru o perioadă destul de lungă. Noi am făcut toate demersurile posibile, până la nivel de minister, pentru a putea să deblocăm situaţia. ANAF a hotărât că aceasta nu se putea debloca decât printr-un ajutor dat de Consiliul Judeţean Caraş-Severin şi Consiliul Local Reşiţa, în sensul de a garanta eşalonarea datoriilor pe o perioadă mai lungă, pentru că noi nu putem să plătim totul dintr-odată. Insist pe ideea – şi aş vrea să se ştie asta – că societatea Aquacaraş funcţionează, şi-a făcut plăţile şi este aproape la zi cu ele. Ulterior, după ce ne vom înţelege cu ANAF, cred că, fireşte, cu măsurile care se vor lua, Aquacaraş va fi capabilă să-şi achite acea eşalonare a plăţilor fără să afecteze bunul mers al obiectivului principal – acela de a livra apă şi a presta serviciile legate de apă şi canalizare”, a spus Anatoli Liber, directorul general al societății.

Directorul executiv al Aquacaraş şi totodată managerul de proiect, Dan Petrescu, a vorbit despre procesul-verbal de constatare a unor neregului şi de stabilire a creanţei bugetare de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în urma verificării Proiectului ISPA, precum şi despre obţinerea garanţiilor suplimentare de la Consiliul Judeţean şi Consiliul Local Reşiţa, în vederea eşalonării la plată a creanţei bugetare impuse de ANAF şi pentru asigurarea condiţiilor impuse de instituţiile bancare în vederea obţinerii creditului necesar asigurării aportului propriu.

După cum ştiţi, toate cele opt oraşe ale judeţului au beneficiat de lucrări de modernizare şi extindere ale reţelelor de apă şi canalizare în cadrul Măsurii ISPA «Îmbunătăţirea sistemelor de alimentare cu apă potabilă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate în judeţul Caraş-Severin, România», finalizată în anul 2012. După finalizarea Măsurii ISPA, Ministerul Finanţelor Publice a efectuat verificarea finală a cheltuielilor efectuate în proiect. Deşi Termenii de Referinţă pentru servicii şi lucrări au fost stabiliţi şi incluşi într-un contract de asistenţă tehnică şi supervizare a lucrărilor, semnat chiar de Ministerul Finanţelor Publice, prin Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare (OPCP), ulterior a fost delegată operatorului calitatea de autoritate contractantă. Astfel, am fost obligaţi să preluăm implementarea proiectului în condiţii şi termeni stabiliţi şi contractaţi de Ministerul Finanţelor (OPCP) şi am fost puşi în situaţia de a respecta o serie de prevederi contractuale impuse, în condiţiile în care legislaţia naţională şi europeană au suferit între timp modificări care au lărgit sfera serviciilor prevăzute iniţial în proiect. Paradoxal, după finalizarea Proiectului ISPA, însuşi Ministerul Finanţelor Publice, respectiv fosta autoritate contractantă, procedând la verificarea finală a acestuia şi fără a lua în calcul condiţiile de bază stabilite chiar de el însuşi, cele impuse de Memorandumul de Finanţare aprobat de CE şi de modificările legislative impuse atât de Comunitatea Europeană cât şi de Guvernul României, a considerat că din valoarea totală a proiectului, care e de 65.773.311,17 euro, este neeligibilă suma de 1.357.555,33 euro, constatare făcută în Procesul-verbal de constatare nereguli şi de stabilire a creanţei bugetare nr. 621660/07.02.2013. Deşi anterior ne-a avizat favorabil semnarea unui adendum la contractul de asistenţă tehnică, prin care am putut lărgi sfera serviciilor impuse de legislaţia de mediu, cu buget suplimentar aferent, ulterior această autoritate a ignorat propria-i aprobare şi a considerat ca neeligibile exact aceste servicii necesare realizării scopului contractului iniţiat şi încheiat de aceasta, şi a unor servicii contractate de ea însăşi, servicii incluse în Termenii de Referinţă. În ceea ce priveşte cele patru contracte de lucrări, cea mai mare parte a costurilor considerate neeligibile au fost costurile cu garanţiile de bună execuţie şi cu facilităţile supervizorului, şi aici aş adăuga că, paradoxal, toate acestea erau prevăzute în Termenii de Referinţă şi în contractul de asistenţă tehnică management proiect şi supervizare lucrări ISPA, întocmiţi chiar de Ministerul Finanţelor Publice, prin Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare, avizaţi de Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile şi preluaţi, normal, în caietele de sarcini ale contractelor de lucrări. Restul cheltuielilor neeligibile, contravaloarea unor lucrări necesar a fi executate pentru a asigura realizarea obiectivul ui proiectului – în condiţiile în care durata de patru ani, scursă între Studiul de fezabilitate întocmit în 2004, contractare ATMSL în noiembrie 2007 de către MFP – OPCP, şi semnarea contractelor de lucrări în anul 2008 a condus la necesitatea adaptării proiectelor la realităţile din teren”, a spus Dan Petrescu.

Între timp, Autoritatea de Management ex-ISPA din cadrul Ministerului Finanţelor Publice a preluat prerogativele Oficiului de Plăţi şi Contractare Phare şi a aprobat chiar şi fonduri suplimentare de la Bugetul de stat pentru realizarea acestor modificări contractuale şi lucrări suplimentare, decontarea acestora fiind avizată de ambele autorităţi şi fiind recunoscută împreună cu faptul că neexecutarea acestor lucrări ar fi condus la neatingerea scopului proiectului şi la corecţii financiare din partea Comisiei Europene, conform Memorandumului de Finanţare ISPA.

Cu toate acestea, a mai spus directorul executiv al Aquacaraş, în Raportul Final al Curţii de Conturi Nr. 50858/AP/26.04.2013 nu s-a ţinut cont de justificările reprezentanţilor societăţii, nici de cele anterioare, care au însoţit cererile de plată şi ordinele de variaţie/actele adiţionale transmise de fiecare data către Autoritatea de Management ex-ISPA, nici de cele transmise după emiterea draftului de raport de audit asupra cheltuielilor considerate neeligibile în proiect, şi astfel a fost emis de OPCP Procesul-verbal de constatare a unor nereguli şi de stabilire a creanţei bugetare nr. 621660/07.02.2013, în baza căruia au fost blocate conturile operatorului de apă şi canal din Caraş-Severin până la achitarea valorii totale neeligibile, care se ridică la suma de 1.357.555,33 euro.

Am atacat în justiţie decizia de imputare a sumei de mai sus, în primă instanţă având câştig de cauză prin Hotărârea Curţii de Apel Timişoara Nr. 154/2014/26.05.2014. Din păcate, Hotărârea Curţii de Apel a fost atacată de Ministerul Fondurilor Europene, care a preluat OPCP de la Ministerul de Finanţe, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, şi a fost casată prin sentinţă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care a dispus rejudecarea cauzei. După rejudecare, Curtea de Apel Timişoara şi-a schimbat opinia, şi în Încheierea de şedinţă a respins solicitarea noastră de suspendare a executarii actului administrativ. Respingerea suspendării Procesului-verbal de impunere a creanţei a condus la instituirea popririi conturilor societăţii noastre de catre ANAF începând cu data de 13 februarie anul acesta şi la instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor societăţii – maşini, utilaje, sedii de birouri şi, cel mai grav, asupra unor clădiri care formează ansamblul Staţiei de apă Reşiţa, cum ar fi Laboratorul STAP Reşiţa, fiind singurul laborator al operatorului care asigură calitatea apei în tot judeţul Caraş-Severin, bunuri ce au fost scoase la licitaţie publică”, a adăugat Dan Petrescu.

În continuare, directorul executiv a mai spus că situaţia creată a afectat şi implementarea etapei I a Proiectului POS Mediu – „Modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Caraş- Severin”, pentru care s-a obţinut finanţarea în anul 2012, tocmai datorită Master Plan-ului şi Aplicaţiei de Finanţare realizate în cadrul Măsurii ISPA, conform formei impuse de POS Mediu, lucru care a impus de fapt mărirea sferei serviciilor de consultanţă şi a bugetului consultantului, parte din valoarea declarată ca neeligibilă, deşi fondurile au fost acordate anterior.

Pentru obţinerea acestui al doilea proiect, prin contractul de finanţare, societatea şi-a luat angajamentul de a asigura cofinanţarea lui în proporţie de 6,67%, respectiv cu suma de 30.839.946 lei. Nebeneficiind de această sumă, Aquacaraş a organizat până în prezent cinci proceduri de achiziţie publică pentru obţinerea unui credit, însă, datorită problemelor survenite din cauza corecţiilor aplicate pe Măsura ISPA, în speţă popririle pe conturi, nicio instituţie de credit/bancă nu s-a prezentat la licitaţii, societatea fiind astfel în imposibilitatea de a asigura această cofinanţare, în lipsa unor contragaranţii care depăşesc cu mult capabilitatea de operator regional.

Practic, ne-am găsit în situaţia de a fi în contratimp, Ministerul Fondurilor Europene, cel care a impus creanţa ISPA, solicitându-ne de urgenţă, până în luna octombrie 2015, contractarea creditului, în caz contrar retrăgându-ni-se finanţarea proiectului şi impunându-ni-se corecţii financiare pentru nerespectarea condiţionalităţii impuse la finanţare. În toată această perioadă în care ne-am aflat în litigiu cu MFE pentru anularea procesului-verbal de impunere creanţe, prin eforturi susţinute am obţinut o a treia finanţare de la Comisia Europeană, necesară continuării îmbunătăţirii infrastructurii de apă şi canalizare în întreg judeţul. Comisia Europeană a aprobat noua finanţare din POS Mediu, pentru «Asistenţă tehnică necesară întocmirii studiului de fezabilitate, proiectelor tehnice, documentaţiilor de atribuire şi supervizării viitoarelor investiţii». A fost astfel semnat Contractul de finanţare nr. 6879/05.05.2015, în valoare totală de 23.425.355 de lei”, a mai spus directorul executiv şi managerul de proiect.

La solicitarea societăţii, prima autoritate locală ce şi-a oferit sprijinul a fost Consiliul Judeţean Caraş-Severin, care, deşi nu beneficiază direct de aceste fonduri nerambursabile, a asigurat Aquacaraş prin emiterea unei Hotărâri, o garanţie pentru suma de 4.611.487 de lei din totalul valorii rămase negarantate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii. În completare, Consiliul Local Reşiţa a asigurat diferenţa de 611.833 de lei necesari. Cu toate acestea, a mai spus Dan Petrescu, instituţiile bancare nu s-au arătat satisfăcute şi, în lipsa contra-garanţiilor solicitate, nu s-au prezentat la licitaţia pentru oferirea creditului necesar. Între timp, operatorul judeţean de apă şi canal a demarat şi formalităţile necesare pe lângă Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Fondurilor Europene şi ANAF, pentru a-i aproba eşalonarea la plată a creanţei impuse în urma verificării Proiectului ISPA, lucru care să ajute societatea să gestioneze în mod eficient situaţia şi să poată asigura în mod optim serviciul de apă şi cel de canalizare în judeţ.

Am solicitat şi sprijinul tuturor Consiliilor locale, să ne asigure sprijin prin garantarea la ANAF a plăţii eşalonate de către Aquacaraş SA a creanţelor impuse, cu echipamentele aferente funcţionării instalaţiilor concesionate, lucru care nu implică niciun risc pentru autorităţile locale, acestea fiind considerate piese de uzură, care după o anumită perioadă vor fi înlocuite. Astfel, cu acordul de principiu al ANAF pentru eşalonarea datoriei în condiţiile prezentării unor garanţii suplimentare, cu sprijinul acordat din nou de Consiliul Judeţean Caraş-Severin, care a emis Hotărârea prin care oferă garantarea solicitată de ANAF cu fosta cazarmă de la Caransebeş, evaluată la peste 11 milioane de lei, şi cu cel al Consiliului Local Reşiţa şi al Primăriei Reşiţa, care ne-a oferit ajutor prin emiterea unei Hotărâri ce aprobă garantarea cu un teren de la Km 7,5, situaţia a fost clarificată. Menţionăm că SC Aquacaraş SA nu s-a aflat vreodată şi nu se află în insolvenţă! Dimpotrivă, este solvabilă, doar că debitele către ANAF de care am făcut vorbire mai sus nu pot fi achitate într-o singură tranşă, deoarece din nivelul cash-flow-ului trebuie asigurată cu prioritate plata taxelor şi impozitelor către Bugetul de Stat şi Bugetele Asigurărilor Sociale, plata furnizorilor, pentru a ne putea desfăşura activitatea în bune condiţii, şi plata salariilor”, a spus în încheiere Dan Petrescu.

Adrian CRÂNGANU