Corul ,,Ioan Teodorovici”, la 13 ani


Aniversarea a 13 ani de existenţă a constituit un prilej de bucurie pentru preoţii, coriştii şi credincioşii parohiei ,,Sf. Mare Mucenic Dimitrie”, bucurie împărtăşită şi de Preasfinţitul Părinte Episcop Lucian, prezent la această manifestare. Bucuria parohiei a debutat cu săvârşirea, la orele dimineţii, a Sfintei Liturghii arhiereşti, la care au participat numeroşi credincioşi, parte dintre ei împărtăşindu-se cu Sfintele Taine.

Părintele paroh Dimitrie Negrei a evocat, la finalul Sfintei Liturghii, momentele importante şi realizările corului mult-dorit de regretatul Pr. prof. Ioan Teodorovici şi instruit cu măiestrie de prof. Maria Poneţchi. Mai apoi, Chiriarhul locului a întărit prin plinătatea harului şi a binecuvântării arhiereşti învăţătura Evangheliei care s-a citit, felicitând şi încurajând corul parohiei pentru a desfăşura pe mai departe o activitate bogată, plină de realizări duhovniceşti pentru parohie. Tot în cadrul cuvântului de învăţătură, Ierarhul a vorbit celor prezenţi despre importanţa postului în viaţa creştină, ca mijloc spre desăvârşire, şi nu un scop în sine.

După cum bine se cunoaşte, în zona Banatului corurile bisericeşti constituie o tradiţie împământenită, care se păstrează şi în zilele noastre. Încă din cele mai vechi timpuri şi până astăzi, în jurul comunităţii de credincioşi care formează corul unei parohii se formează şi marea familie care este parohia.

Ţinând seama de aceste realităţi, Preasfinţitul Părinte Episcop Lucian încurajează activitatea corurilor, atât prin participarea la evenimentele prilejuite de activităţile corului, cât şi plin implicare personală, încurajând atât preoţii, cât şi tinerii teologi să formeze grupuri corale, care să continue tradiţia înaintaşilor noştri.
Numai în anul 2008, la iniţiativa şi cu binecuvântarea Preasfinţiei Sale, au luat fiinţă Corul Episcopiei Caransebeşului, Corala ,,Filaret Arhiereul” din Caransebeş, Corala preoţilor şi diaconilor catedralelor episcopale din Caransebeş, Corala protopopiatului Reşiţa, Corala protopopiatului Oraviţa şi Corul teologilor Institutelor de Teologie din Caransebeş.

Sonia BERGER