Fărâmă de istorie locală descoperită în turnul Bisericii din VoislovaCu ocazia efectuării lucrărilor de renovare a acoperișului Bisericii Ortodoxe din localitatea Voislova, în data de 28 februarie, s-a descoperit un important document pentru istoria comunității credincioșilor ortodocși din acest sat. Astfel, sub crucea mare de pe turnul bisericii, într-o sticlă veche (probabil de șampanie, după formă), ce fusese astupată cu un dop de plută, s-a găsit un înscris întocmit la data de 25 August 1926 de către preotul George Adam, parohul acestei biserici, în care sunt menționate „spre amintire” strădaniile depuse de către toți cei care au contribuit la lucrările de reparare a vechiului lăcaș de cult. Documentul conține două pagini, scrise cu o caligrafie impecabilă, poartă semnătura autorului și ștampila Bisericii Ortodoxe din Voislova, pe care mai era încă înscrisă vechea denumire maghiară a localității Voislova, respectiv Szörenybalaszd.
Mai merită menționat că preotul George Adam a păstorit comunitatea credincioșilor ortodocși din Voislova între anii 1907-1955 și a participat la Marea Unire de la Alba Iulia, din 1 Decembrie 1918, fiind unul dintre delegații Cercului electoral Caransebeș, ce au fost prezenți la acest eveniment, iar la data de 19 Februarie 1925, i s-a conferit de către Regele Ferdinand I medalia „Răsplata muncii pentru biserică” clasa a II-a.
Redau mai jos conținutul actului întocmit la data de 26 August 1926 de către preotul George Adam:
„Spre amintire!
La demolarea turnului, sus pe crucea cea veche, s’a aflat scris numele învățătorului Ioan Adam din Marga, nr. 39, care a fost strămoșul preotului local George Adam, din Marga.
Turnul de sus până jos și cerimea bisericei s’a făcut sub îngrijirea preotului local George și soția sa Maria – Adam, ambii din Marga, în luna lui August 1926.
Crucea s’a sfințit de preotul George Adam, în 25 August 1926, și s’a suit în vârful turnului de maestrul Enric Finz și ajutorul său Iacob Ancher, ambii din Caransebeș.
Spesele (150.000 mii lei, în care sumă să cuprindă și cele 51.000 mii lei de pe izlazul comunal, de la firma de lemne Löfler) cu renovarea bisericei le’a suportat primăria comunei Voislova, în frunte cu dl. notar Ioan Hanțu și vrednicul primpretor dr. Valeriu Meda – filia Valeamare n-au contribuit cu niciun ban, deși au fost de mai multe ori rugați.
Lemnele necesare la repararea bisericii, le’a dăruit Comunitatea de Avere, prin dl director gen. al Comunității, Alexandru Bălaș.
Episcopul diecezan a fost: dr. Iosif Bădescu
Protopopul: Andrei Ghidiu
Epitropi ai bisericii: Domnosie Mircea și Iosim Nedelcu
Primar al comunei: Iova Petrescu, nr. 21
Cantor al bisericii: Trandafir Boran
Consilierii comunali:
Trandafir Sîrbu, nr. 28
Nicolae Olariu, nr. 31
Pavel Sârbu, nr. 84
Buzzi Ferdinand, comerciant, nr. 116
Petru Găină, codrean, nr. 102
Grigore Lăpădat, nr. 22
Solomon Șolia, nr. 53
Domnosie Mircea, nr. 17
Renovarea bisericei a făcut-o maestrul Enric Finz și angajații săi.
Jertfa aceasta s’au făcut spre lauda și mărirea lui Dumnezeu, de acum și până în veac. Amin.
Voislova, la 25 August 1926.
(Ștampila) George Adam
preotul local.
Cele înscrise mai sus s-au făcut în zilele regelui Ferdinand I-ul făuritorul României Mari și a patriarhului nostru «Miron»
1926 Semnătura George Adam
preot ort. rom.”
Firuţ MIHUŢ