Corul Catedral din Caransebeș, un secol de activitateMiercuri, 5 iunie, în Sala de festivități „Mitropolit Nicolae Corneanu” a Episcopiei Caransebeșului, Corul Catedralei istorice „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” și-a celebrat un secol de activitate rodnică printr-un program muzical inedit, intitulat „Corul Catedral, sub bagheta timpului”, organizat de Episcopia Caransebeșului și Primăria Municipiului Caransebeș.
În deschidere, prof. Maria Ponețchi, dirijorul corului, a prezentat istoricul Corului Catedral. În continuare, programul muzical a fost susținut de elevii Colegiului Național „C.D. Loga” și ai Școlii de Muzică și Arte Plastice din Caransebeș, cărora s-au alăturat elevii Școlii de Arte și Meserii „Ion Românu”, și care a constat în lucrări muzicale ale unor compozitori renumiți, precum Clementi, Mozart, Debussy, Beethoven, Chopin, Ceaikovski și alții. Tinerii artiști au oferit auditoriului armonii muzicale spectaculoase prin pian, flaut, vioară și alte instrumente.
În încheiere, Corul Catedral a intonat „Hristos a înviat”, ca o dăinuire a bucuriei depline peste veacuri, încununând astfel evenimentul prilejuit de împlinirea a 100 de ani de la înființarea corului.
„Poate v-ați întrebat ce legătură există între Corul Catedral și Școala de Muzică din Caransebeș.
Școala de Muzică din Caransebeș este înființată în anul 1958, ca o recunoaștere a trecutului artistic și cultural al orașului.
Din 1958, profesorul Gheorghe Dobreanu este numit director al Şcolii de muzică şi Arte plastice Caransebeş, decizie luată la propunerea Direcţiei de personal din cadrul Sfatului Popular al Raionului Caransebeş, Ministerului Învăţământului şi Culturii, și va rămâne la conducerea acestei școli până la ieșirea la pensie în anul 1972. Începutul activităţii în această şcoală a fost destul de dificil, în ceea ce priveşte localul, dotarea cu instrumente şi alte mijloace necesare procesului de învățământ. Toate acestea se întâmplau în toamna anului 1958, aceste greutăţi fiind învinse de cadrele didactice şi personalul administrativ, care, cu multă pricepere, le-au depăşit, reuşind ca această şcoală să se impună în peisajul cultural al vremii prin manifestările artistice ale elevilor, prin audiţii muzicale, concerte şi vernisaje. Cu profesorul Gheorghe Dobreanu, elevii şcolii s-au bucurat de studiul Teoriei şi solfegiului. Generaţii întregi de elevi au putut remarca severitatea, dar şi dragostea cu care profesorul Dobreanu a reuşit să le descopere tainele cunoştinţelor teoriei muzicii.
Situaţia şcolară la finele anului 1958 se prezintă astfel: Clasa de corzi are 38 de elevi, din care 27 sunt fii de muncitori, deci 71%. Clasa de pian are 50 de elevi, din care 33 sunt fii de muncitori, deci 66%, iar Clasa de plastică are 24 de elevi, din care fii de muncitori sunt 20, deci 83%. Cu cifra de mai sus școala s-a încadrat în dispoziţiunile Direcţiei Învăţământului Artistic, în care se preconizează procentajul de 70-80% pentru fii de muncitori, iar restul pentru fii de intelectuali”, a spus Maria Poneţchi în prezentarea sa.
De-a lungul anilor, școala se dezvoltă ajungând la un număr impresionant de elevi. Astfel, în anul 1971, școala are 26 de norme didactice, vioară, pian, violoncel, instrumente de suflat, și 289 de elevi. În acest an, au activat cadrele didactice Lucia Ștefănigă, Antonia Giogu, H. Czelly, Liane și Peter Oschanitzky, Iuliana Ivanici, Elisabeta Toth, L. Criștiu, Elisabeta Ienciu, Ioan Ivanici, Rudolf Maigut, F. Petrescu, Elisabeta Polacsek, Elena Oprean, G. Stubna, Ion Trion, Dimitrie Ianculovici, Lucia Gaiovski, Dimitrie Cuzma, Ilie Fiat, Emil Rădescu și Elena Benga. Școala avea cor de copii și orchestră de copii care pe timp de vară făceau repetiții în curtea interioară a Liceului Nr. 2 din Caransebeș, actualul Colegiul Național „C.D. Loga” din Caransebeș. Din școală de sine stătătoare, cu secretar, contabilitate proprie și o bibliotecă foarte bine dotată cu partituri pentru toate instrumentele, plus instrumente – viori, violă, flaut, oboi și altele, școala va trece mai întâi sub tutela Școlii Generale Nr. 7 din Caransebeș, iar apoi sub tutela Liceului Pedagogic.
„După Revoluție, școala intră în declin datorită faptului că numărul de norme didactice se reduce și, implicit, numărul copiilor. În prezent, școala are o clasă și jumătate de pian, una de vioară și una de flaut. Teorie solfegii – 10 ore, și pian auxiliar 13 ore, în total 40 de elevi la Muzică și 22 la Arte Plastice.
Corul Catedral din Caransebeș se desprinde din Reuniunea Română de cântări și Muzică din Caransebeș în anul 1924, ca o necesitate de a da răspunsurile la Sfânta Liturghie în Catedrala Sf. Gheorghe din Caransebeș. Prima apariție în public a fost cu prilejul Duminicii Tomii a anului 1924, în care a dat răspunsurile la Sf. Liturghie. De-a lungul timpului, corul a fost prezent în momentele cele mai importante din punct de vedere istoric ale orașului, având la pupitru dirijori ca Antoniu Sequens, Constantin Vladu, Dimitrie Cuzma, Dumitru Jompan, și cel mai longeviv dirijor, Gheorghe Dobreanu. Acesta a rămas la pupitrul corului timp de 21 de ani, fapt pentru care corul îi poartă în prezent numele. Acesta este și liantul dintre Corul Catedral și Școala de Muzică și Arte Plastice din Caransebeș, Gheorghe Dobreanu, acesta fiind o personalitate marcantă a vieții muzicale a orașului în care se afirmă ca dirijor, profesor și compozitor”, a mai spus Maria Poneţchi.
Din anul 2002, la pupitrul corului se află prof. Maria Ponețchi, care a încercat să mențină actul calitativ al corului și să-i lărgească repertoriul. Corul a fost prezent la numeroase festivaluri și concursuri, unde s-a remarcat ca o formație muzicală bine închegată, cu voci frumoase, pline și calde.
Bianca METEŞ
Foto: Episcopia Caransebeşului