Consiliul local şi-a stabilit Comisiile


Întruniţi în prima şedință după alegerile locale din 10 iunie, membrii Consiliului Local Caransebeş au stabilit componența şi forurile de conducere ale celor cinci Comisii de specialitate. Astfel, Comisia Nr. L, pentru studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi administrarea domeniului public şi privat, este condusă de Marius-Adrian Isac (preşedinte) – USL, şi Petru Albai (secretar) – USL, alături de care îşi vor desfăşura activitatea Elena Avasilcăi – PP-DD, Stelian Cornea – USL, şi Aurora Gherman – USL. Din Comisia de specialitate Nr. 2, pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, fac parte Ciprian Marinescu – PP-DD, Lazăr Todorescu – USL, şi Petru Albai – USL, ea fiind condusă de Valentin Dascălu (preşedinte) – USL, şi Ioan Marcu (secretar) – USL. Comisia de specialitate Nr. 3, pentru servicii publice, comerţ, agricultură şi turism, va fi condusă de Ioan Ungur (preşedinte) – USL, şi Stelian Cornea (secretar) – USL, care îşi vor desfăşura activitatea alături de Alexandru Stănescu – PDL, Manuel-Octavian Munteanu – PP-DD, şi Ioan Marcu – USL. Comisia de specialitate Nr. 4, pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de agreement, are următoarea componenţă: Dan-Laurențiu Tocuț (preşedinte) – USL, Gheorghe Magas (secretar) – USL, care vor colabora cu Aurora Gherman – USL, Maria Ponețchi – USL, şi Ilie Buzescu – PDL. Comisia de specialitate Nr. 5, pentru administraţie publică locală, juridică, disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţii cetăţenilor, este condusă de Lazăr Todorescu (preşedinte) – USL, şi Ana Bojinescu (secretar) – USL, iar ca membri au fost votați Nicolae Şelner – PP-DD, Dan-Laurențiu Tocuţ – USL, şi Gheorghe Magas – USL.

Carmen SENCO