ANUNŢ LICITAŢIE


CONSILIUL LOCAL SLATINA-TIMIŞ, cu sediul în localitatea Slatina-Timiş, nr. 32, jud. Caraş-Severin, cod fiscal: 3227211, tel. 0255/260844, telefax: 0255/260899, e-mail: primaria@slatinatimis.ro, scoate la licitaţie, pe o perioadă de 40 de ani, concesionarea unui teren situat în extravilanul satului Sadova Veche, în suprafaţă de 9.364 mp, în vederea montării, exploatării şi întreţinerii centralelor eoliene.

Documentaţia de atribuire se poate procura de la sediul Primăriei Slatina-Timiş, având aceeaşi adresă şi număr de telefon ca şi Consiliul Local, contra sumei de 100 lei, după aprobarea unei cereri scrise, depuse în acest sens la secretariatul Primăriei.

Data-limită pentru solicitarea clarificărilor este 16.05.2012.

Data-limită de depunere a ofertelor este 24.05.2012, ora 10.

Adresa la care trebuie depuse ofertele este: PRIMĂRIA SLATINA-TIMIŞ, cu sediul în localitatea Slatina-Timiş, nr. 32, jud. Caraş-Severin, cod fiscal: 3227211, tel. 0255/260844, telefax: 0255/260899, e-mail: primaria@slatinatimis.ro.

Ofertele trebuie depuse într-un plic închis şi sigilat, având înăuntru un exemplar original al documentelor.

Şedinţa publică de deschidere a ofertelor va avea loc la sediul Primăriei Slatina-Timiş, în data de 24.05.2012, ora 12.

Instanţa competentă în soluţionarea litigiilor apărute este Tribunalul Caraş-Severin, cu sediul în Reşiţa, str. Horea, nr. 2-4, tel.: 0255/212800, telefax : 0255/211554.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei, Biroul Tehnic.

Anunţul licitaţiei a fost transmis spre publicare în data de 2.05.2012.

PRIMAR,

ing. ROMA GHEORGHE