Consiliul Județean păstrează legătura cu Turnul de control


Unul dintre cele mai delicate proiecte de hotărâre aflate pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Judeţean Caraş-Severin, de luni, 29 iunie, o întâlnire tensionată, trebuie s-o spunem, a fost cel referitor la încetarea Contractului de concesiune încheiat în 2007 între această instituţie şi SC Aeroportul Caransebeş SA, prin procedura rezilierii juridice.

Timp de aproape o oră, consilierii au întrebat şi au cerut explicaţii referitor la situaţia economică şi juridică a societăţii caransebeşene, iar administratorul acesteia, Axente Obrejan, a dat explicaţii şi a cerut, la rândul său, lămuriri. Forul judeţean a solicitat încetarea respectivului contract ca urmare a neîndeplinirii, de către concesionarul SC Aeroportul Caransebeş SA, a unor clauze din contract, și, în plus, societatea nici nu şi-a plătit redevenţa datorată Consiliului Judeţean, după cum susține secretarul acestuia, Darian Ciobanu.

Pentru a înțelege mai bine situația, în cele ce urmează vom face o scurtă trecere în revistă a evenimentelor care au condus la actuala stare de lucruri. Astfel, în anul 1997, RA Aeroportul Caransebeş a trecut sub autoritatea Consiliului Judeţean Caraş-Severin, în temeiul H.G. Nr. 398/1997 privind trecerea unor regii autonome aeroportuare de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, sub cea a Consiliilor judeţene. Prin urmare, printr-o Hotărâre a Consiliului Judeţean Caraş-Severin din 1998, RA Aeroportul Caransebeş s-a reorganizat în SC Aeroportul Caransebeş. Trei ani mai târziu, printr-o altă Hotărâre de Consiliu Judeţean, s-a aprobat declanşarea procedurii de privatizare a SC Aeroportul Caransebeş SA.

În anul 2002, între Consiliul Judeţean Caraş-Severin şi SC ARGIROM INTERNAŢIONAL SA Bucureşti a fost încheiat un contract de vânzare-cumpărare a acţiunilor deţinute de Consiliul Judeţean Caraş-Severin la SC Aeroportul Caransebeş SA, în valoare totală de 597.304.935 lei (ROL). Astfel, au fost înstrăinate clădirile fostului Aeroport civil, instalaţiile interioare şi exterioare aferente acestor clădiri, platformele betonate şi unele dotări.

Pentru desfăşurarea activităţii aeroportuare se impunea accesul şi utilizarea pistei de decolare/aterizare, care este în proprietatea judeţului Caraş-Severin. În aceste condiţii, printr-o Hotărâre emisă de Consiliul Judeţean Caraş-Severin în anul 2007, a fost aprobată concesionarea unei suprafeţe de 126 de hectare de teren, ce cuprinde pista de decolare/aterizare, căile de acces şi platformele de garare şi zonele de siguranţă, sens în care a fost încheiat un contract de concesiune, pe o durată de 30 de ani.

Prin Dosarul nr. 19043/04.06.2010, la Oficiul Registrului Comerţului Caraş-Severin s-a modificat actul constitutiv al SC Aeroportul Caransebeş SA, în sensul majorării capitalului social şi a numărului de acţiuni deţinute de fiecare acţionar. În urma acestei operaţiuni, acţionarul majoritar al SC Aeroportul Caransebeş SA a devenit SC Excav-Prod SRL, cu 74,5%.

Prin contractul de vânzare-cumpărare s-a impus în sarcina cumpărătorului efectuarea unor lucrări de investiţii aferente clădirilor achiziţionate, pistei de decolare/aterizare şi dotarea societăţii cu instalaţii şi utilaje necesare desfăşurării activităţii aeronautice. Concesionarul a executat lucrări de investiţii la Aeroport în valoare totală de 2.390.270 de dolari, constând în reabilitarea sistemului de canalizare, lucrări de defrişare, amenajarea pistei, reabilitarea pavilionului administrativ, execuţia gardului perimetral şi drumului tehnologic. Nu au fost în schimb executate lucrările de la aerogară, care constau în separarea fluxului de călători pe relaţia internă/externă, realizarea sistemului de balizaj şi completarea parcului de autospeciale pentru asigurare aeroportuară, fapt ce a determinat Consiliul Județean să inițieze procedura de reziliere a Contractului de concesiune încheiat în 2007.

Întrucât SC Aeroportul Caransebeş SA a demarat unele acţiuni de atragere a unor fonduri pentru reabilitarea aeroportului şi demararea activităţii specifice, s-a impus completarea suprafeţei de teren concesionate cu terenurile şi clădirile fostei UM 01886 Caransebeş, suprafaţa totală concesionată ridicându-se la 197,10 ha, redevenţa ajungând la suma de 65.500 euro/an, sens în care a fost încheiat un act adiţional.

Să mai spunem și că, în data de 1 decembrie 2013, prin Ordinul Ministrului Afacerilor Interne Nr. I/353/31.10.2013, s-a înfiinţat Unitatea Specială de Aviaţie Caransebeş. Pentru operaţionalizarea Unităţii Speciale de Aviaţie Caransebeş, care funcţionează în cadrul Inspectoratului General de Aviaţie, s-au identificat imobilele necesare acestei structuri, din incinta Aeroportului Caransebeş.

În acest sens, a fost dată în administrarea MAI, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Caraş-Severin Nr. 33/2014, suprafaţa de teren pe care sunt edificate patru clădiri şi platforme betonate pentru gararea elicopterelor cu care este dotată Unitatea specială. Această suprafaţă a fost constituită prin dezmembrarea unor loturi de teren din suprafaţa aferentă Aeroportului Caransebeş.

Cam așa stăteau lucrurile în momentul în care Consiliul Județean a cerut încetarea contractului de concesiune încheiat în 2007 cu SC Aeroportul Caransebeş SA. Prezent la ședință, administratorul acestei societăți, Axente Obrejan, a spus că a fost luat prin surprindere de decizia Consiliului Județean și că, într-adevăr, a primit o plângere prealabilă căreia i-a dat un răspuns, mai exact Serviciului Juridic al instituției, dar n-a primit niciun semnal că acest mesaj ar fi fost recepţionat. „Părerea mea, ca administrator al SC Aeroportul Caransebeş SA, este că mi-am îndeplinit condiţiile contractuale, mai puţin plata redevenţei, care a avut o întârziere, dar am aici dovada achitării, atât a redevenţei, cât şi a penalităţilor, iar motivele expuse în adresa de reziliere a contractului consider că sunt nefondate şi nereale, având în vedere că acolo am făcut nişte investiţii în sumă de aproape 3 milioane de euro. La ora actuală, am un contract cu o societate din Timişoara, care intermediază și procedurile pentru expertizarea pistei, pentru clarificarea situaţiei terenului şi pentru colaborările pe care le am cu ei, fapt pentru care consider că SC Aeroportul va merge înainte fără niciun fel de probleme. Vizavi de acuzaţiile care mi se aduc, respectiv că nu aş fi plătit redevenţa şi că nu aş fi realizat investiţiile pe care trebuia să le fac acolo, de două milioane de euro – dar eu am investit mai mult decât această sumă –, eu zic că sunt nefondate. Părerea mea e să nu ne grăbim cu această hotărâre de anulare a acestui contract, pentru că motivele nu sunt reale”, a spus Axente Obrejan.

Întrebat ce venituri aduce societatea, administratorul SC Aeroportul Caransebeş SA a mai ţinut să precizeze că, pentru a avea profit, trebuie mai întâi să se dezvolte, or acest lucru este imposibil acum, având în vedere că nu a reuşit să obţină avizul de funcţionare, ci doar pe cel de principiu. În ceea ce priveşte renovarea aerogării, a mai afirmat Obrejan, acesta e un element ce va fi luat în discuţie abia după expertizarea pistei şi, deci, clasificarea aeroportului în funcţie de portanţa acesteia. „În momentul de faţă, se lucrează la aeroport. Şi vreau să adaug că am parteneri care vor să opereze aici, dar e prematur să le dau numele. Şi, în plus, am cerut ca dreptul de concesiune să se prelungească de la 30, la 49 de ani, fiindcă investitorii altfel vin atunci. E o chestiune de seriozitate… Ar fi uşor să reziliem acest contract… Dar, văzând cum stau lucrurile, înclin să cred că cineva are ceva cu mine”, a mai spus adminuistratorul SC Aeroportul Caransebeş SA.

În replică, secretarul județului, Darian Ciobanu, a declarat că, din punctul de vedere al Consiliului Județean, este clar că societatea concedentă nu s-a achitat de obligațiile prevăzute în contract, lucrările de defrişare, amenajare a pistei, reabilitarea pavilionului administrativ, execuţia gardului perimetral şi drumului tehnologic nefiind suficiente, iar pe lângă astea multe hangare se află într-o stare avansată de degradare. În plus, a mai spus Darian Ciobanu, la începutul lunii martie a acestui an, Consiliul județean a emis o factură fiscală în valoare de 72.774 de lei, reprezentând redevența concesiunii datorată primului trimestru al anului, însă SC Aeroportul Caransebeș SA nu a plătit-o, motiv pentru care, în luna mai, Consiliul județean a somat concesionarul, însă degeaba. Și, chiar dacă Axente Obrejan a afirmat că are dovada că a achitat respectiva factură, secretarul judeţului a spus că până în momentul acela banii nu intraseră în conturile Consiliului.

Referitor la faptul că administratorul SC Aeroportul SA a cerut prelungirea perioadei de concesionare de la 30, la 49 de ani, Darian Ciobanu a răspuns: „E adevărat, într-un proces-verbal de negociere, societatea dorea extinderea contractului de concesiune, dar legea spune că părţile pot conveni să prelungească durata concesiunii abia după ajungerea la termen, adică după sorocirea celor 30 de ani, în ipoteza în care societatea desfăşoară aceeaşi activitate. Prin urmare, legea ne-a constrâns să nu putem prelungi cu încă 19 ani contractul, decât la sorocirea celor 30 de ani”.

Supusă, în cele din urmă, la vot, după o oră de discuții aprinse de multe ori, propunerea a căzut, o parte a consilierilor preferând să se abţină, astfel că nu a fost întrunit raportul de 2/3 din sufragiile exprimate, iar proiectul a fost respins.

„Propunerea a căzut la vot, n-a întrunit majoritatea necesară la hotărârile privind patrimoniul, în acest caz ea fiind de două treimi, și anume 21 de cifre absolute, număr întreg. A întrunit, din câte am numărat eu, doar 16, astfel că proiectul a picat. Conform regulamentului, nu mai putem să îl dezbatem în ședința asta, urmează să îl mai upgradăm și să mai solicităm informații suplimentare, pentru a-l relua într-o ședință viitoare, cu elemente de noutate, cu expertiză probabil. Din punctul meu de vedere, juridic, au fost încălcate obligații contractuale. Avem un termen de decădere de 6 luni, înăuntrul căruia putem acționa, și trebuie să respectăm termenul acesta. Termenul este de decădere, și nu de recomandare”, a declarat la sfârșitul ședinței Darian Ciobanu, secretarul Consiliului Județean Caraș-Severin.

Sonia BERGER