Consiliul Judeţean dă dreptate primarului Ion Scorobete


Într-o ediţie anterioară a ziarului nostru v-am relatat despre cele întâmplate în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Zăvoi din data de 31 ianuarie a.c., unde s-au purtat discuţii aprinse legate de faptul că primarul Ion Scorobete nu a dat curs cererii depuse de S.C. Alset Energy S.R.L., prin care firma a solicitat Primăriei Zăvoi să emită Autorizaţia de construire pentru microhidrocentralele de pe râul Bistra Mărului. Vă relatam atunci despre faptul că unii dintre consilierii locali au cerut primarului să semneze necondiţionat Autorizaţia de construire, întrucât Consiliul Local Zăvoi este asociat în cadrul S.C. Alset Energy S.R.L. şi orice întârziere în obţinerea Autorizaţei de construire ar duce, aşa cum a subliniat şi reprezentantul firmei, la pierderi financiare generate de faptul că bancile care finanţează proiectul ar amâna deschiderea liniei de creditare. Pe cale de consecinţă, aceste întârzieri s-ar transpune în lipsa unor venituri importante, care s-ar putea obţine de către bugetul local de pe urma punerii în funcţiune a microhidrocentralelor.

În urma discuţiilor purtate, s-a convenit ca primarul Ion Scorobete să solicite Consiliului Judeţean Caraş-Severin un aviz din partea structurii de specialitate, în speţă din partea Direcţiei Generale de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, înainte de a se proceda la semnarea Autorizaţiei de construire, iar măsurile stabilite prin acest aviz să fie aduse la îndeplinire şi respectate de către S.C. Alset Energy S.R.L. Acest punct de vedere, privind respectarea procedurilor legale şi a măsurilor ce trebuie aduse la îndeplinire de către solicitant, înainte de emiterea Autorizaţiei de construire, a fost susţinut în şedinţă atât de primarul Ion Scorobete, cât şi de avocatul Bebe Dana, de juristul Firuţ Mihuţ şi de viceprimarul Ilie Marica.

Astfel, prin Cererea Nr. 769/18.02.2013, primarul comunei Zăvoi a solicitat Direcţiei Generale de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Judeţean Caraş-Severin, emiterea Avizului structurii de specialitate în vederea eliberării Autorizaţiei de construire solicitată de S.C. Alset Energy S.R.L. pentru amenajarea hidroenergetică Bistra Mărului. În urma analizării proiectului (propunerii) de Autorizaţie de construire şi a verificării dosarului cu documentele anexate cererii de autorizare, structura de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean a dat aviz negativ solicitării formulate.

Printre motivele care au stat la baza Avizului negativ cu Nr. 1967/04.03.2013, se numără lipsa Avizului Consiliului Judeţean Caraş-Severin pentru P.U.Z.-ul pentru amenajarea hidroenergetică a râului Bistra Mărului, lipsa Planului de situaţie ce trebuia avizat de O.C.P.I., lipsa Planului de încadrare general cu poziţionarea obiectivelor propuse şi identificarea lor prin numere cadastrale, lipsa Extrasului de plan cadastral la zi, precum şi punctul de vedere negativ dat de S.C. Hidroelectrica S.A. proiectului de dezvoltare propus de S.C. Alset Energy S.R.L.

Iată că, prin emiterea avizului negativ, Direcţia Generală de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Judeţean Caraş-Severin a confirmat faptul că primarul Ion Scorobete a avut dreptate atunci când a refuzat să semneze Autorizaţia de construire, iar în lipsa avizelor pe care le-am enumerat mai sus, cererea şi documentaţia depusă de S.C. Alset Energy S.R.L. poate să fie considerată ca fiind incompletă şi prematur depusă, aşa cum de altfel a susţinut şi juristul Firuţ Mihuţ în concluziile pe care acesta le-a prezentat în şedinţa Consiliului Local Zăvoi din 31 ianuarie a.c. Prudenţa de care a dat dovadă primarul, prin nesemnarea Autorizaţiei de construire, l-a scutit de consecinţele negative ale unei sancţiuni contravenţionale, care i-ar fi fost în mod sigur aplicată, în cazul în care ar fi emis Autorizaţia de construire doar pe baza motivelor invocate de consilierii locali şi fără a avea avizele necesare.

Sonia BERGER