Comunităţilor marginalizate din Caransebeş li se oferă o şansă


În cadrul şedinţei extraordinare care a avut loc la jumătatea lunii august, consilierii locali au aprobat proiectul intitulat „O şansă pentru comunităţile marginalizate din municipiul Caransebeş”. Prin intermediul acestuia, se urmăreşte abordarea integrată a comunităţii marginalizate, în special a celei formate din persoane de etnie romă, prin organizarea unor activităţi menite să susţină scopul proiectului, cum ar fi reabilitarea de locuinţe sociale, acţiuni de prevenire a părăsirii timpurii a şcolii şi facilitarea accesului la educaţie, sprijin pentru facilitarea accesului pe piaţa muncii a tinerilor prin organizarea de stagii de ucenicie, organizarea de cursuri de calificare, acordarea de microgranturi pentru demararea de afaceri şi asigurarea de consiliere profesională, furnizarea de servicii medico-sociale integrate, precum şi organizarea de activităţi de tipul „şcoală după şcoală”.

Grupul-ţintă al proiectului, care se va întinde pe o perioadă de 36 de luni, îl reprezintă un număr de minimum 600 de persoane aparţinând grupurilor defavorizate din Caransebeş, în special cetăţeni de etnie romă.

Bianca METEȘ