400 de ,,simboluri şi inovaţii” la Caransebeş


În urbea de pe Timiş şi Sebeş au fost organizate o serie de acţiuni specifice începutului de primăvară. Peste 400 de mărţişoare ecologice unicat şi felicitări confecţionate manual de elevii din ciclul preprimar, primar şi gimnazial din 16 judeţe ale ţării au făcut obiectul unei expoziţii ce a avut loc în Corpul B din cadrul Liceului Teoretic ,,Traian Doda”, respective la Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 8. Acţiunea-concurs, care s-a desfăşurat sub genericul ,,Simbol şi Inovaţie”, a ajuns anul acesta la cea de-a treia ediţie.

Evenimentul a fost organizat în cadrul ,,Programului Mondial Eco-Şcoala”, program coordonat la nivel naţional de Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie şi susţinut de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovaţiei şi de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor.

Concursul interjudeţean a fost structurat pe trei secţiuni, şi anume Mărţişor confecţionat din materiale refolosibile, Felicitare si Creaţie literară, care a inclus realizarea de eseuri, legende sau poezii pe tema impusă. Prin această acţiune s-a urmărit ca şcolarii să valorifice materialele refolosibile în cadrul orelor de Abilităţi practice şi Educaţie tehnologică, dar şi stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare ale acestora. Totodată, s-a mai dorit promovarea în lucrările elevilor a istoricului, tradiţiei şi legendelor Mărţişorului, dar şi promovarea parteneriatului dintre învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial, prin realizarea unei publicaţii şcolare care să includă creaţiile artistice ale participanţilor.

Activităţile din cadrul acestui proiect s-au desfăşurat sub coordonarea institutoarelor Nicoleta Valuşescu şi Eugenia Lepădat.

Concursul interjudeţean ,,Simbol şi Inovaţie” a fost organizat de Liceul Teoretic ,,Traian Doda” Caransebeş – Corpul B, respectiv Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 8, cu sprijinul Agenţiei Judeţene pentru Protecţia Mediului, al Casei Corpului Didactic şi al Inspectoratului Şcolar Judeţean Caraş-Severin, instituţii care s-au ocupat de promovarea acţiunii şi în celelalte judeţe ale ţării. Membrii juriului şi specialiştii din domeniu au rămas plăcut impresionaţi de originalitatea, creativitatea şi calitatea micilor lucrări de artă realizate de elevi.

La finalul jurizării, cele mai inspirate dintre materialele prezentate în concurs au fost premiate cu Diplome de excelenţă.

Liviu DINU