A N U N Ţ L I C I T A Ţ I E


Pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local Caransebeş Nr. 157/30.05.2013, se va organiza în data de 25 iunie 2013, ora 14, la Primăria municipiului Caransebeş, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, licitaţie publică în plic închis, cu adjudecare la cel mai mare preţ obţinut, pentru vânzarea imobilului (casă şi teren) evidenţiat în CF nr. 31501 Caransebeş, cu nr. top. 1139, 1140, cu teren în suprafaţă de 586 mp, proprietatea Statului Român.
Cererile de înscriere la licitaţie se pot depune la Biroul Relaţii cu Publicul – Primăria municipiului Caransebeş, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, până la data de 25 iunie 2013, ora 10.
Contravaloarea Caietului de sarcini şi a documentelor pentru licitaţie, în sumă de 10 lei, se achită la casieria Primăriei municipiului Caransebeş, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, până la data de 25 iunie 2013, ora 10 (data-limită de depunere a actelor solicitate).