Tabere gratuite pentru tinerii cu handicap


În perioada vacanţei de vară, Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Caraş-Severin organizează tabere subvenţionate pentru preşcolari, elevi şi studenţi cu handicap, cererile în acest sens urmând să fie depuse la sediul DJST din Reşiţa. Cererea privind acordarea unui loc de tabără gratuit se depune însoţită de o copie după documentul care atestă gradul de handicap şi o adeverinţă emisă de unitatea de învăţământ, care să ateste încadrarea solicitantului într-o formă de învăţământ. Cererea poate fi depusă atât de părintele sau reprezentantul legal al persoanei cu handicap, cât şi de un reprezentant al unităţii de învăţământ de care aparţine solicitantul, ne-a informat Cătălin Hogea, director executiv al DJST Caraş-Severin. Persoanele cu handicap care nu au mai beneficiat până acum de un astfel de program vor avea prioritate la selecţie.

Cererile se depun la sediul DJST Caraş-Severin, din Reşiţa, str. Sarmisegetuza B6. Informaţii suplimentare pot fi obţinute pe site-ul www.mts.ro sau la telefon 0255/212856. (M. Doman)