Cardul de sănătate, băgat în ședință!


cardÎn cadrul ultimei ședințe a Comisiei de Dialog Social a județului Caraș-Severin, reprezentanții Casei de Asigurări de Sănătate au făcut publice o serie de date cu privire la gradul de distribuire a cardului de sănătate la nivelul județului.

Astfel, numărul cardurilor tipărite și transmise asiguraților din Caraș-Severin este de 330.137, din care 307.628 distribuite de Poșta Română, care a returnat 22.509 dintre acestea. La medicii de familie au ajuns 9.100, 2.578 au fost predate direct asiguraților, la  sediul CAS Caraș-Severin și neridicate sunt 10.831,  din care 4.705 pentru persoane care între timp au decedat. La sediul Casei Județene de Asigurări de Sănătate  se mai află și un număr de 494 de carduri, din cele 838 primite spre distribuire de la Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești (C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.).

Numărul de solicitări pentru obținerea unui duplicat după card este de 3.275,  din care 3.026 pentru carduri pierdute, deteriorate, sau pentru modificarea datelor personale, iar un număr de 249 de carduri prezentau erori  tehnice. Din cele 3.275 de cereri de eliberare card duplicat,   2.479 au fost tipărite de către Imprimeria Română, primite de către Casa de Asigurări de Sănătate și predate Companiei Poșta Română pentru a fi distribuite solicitanților, un număr de 796  de carduri naţionale de sănătate fiind în curs de tipărire.

De asemenea, un număr de 51 de persoane au refuzat din motive religioase utilizarea cardului naţional de sănătate, acestora Casa de Asigurări de Sănătate Caraş-Severin eliberându-le adeverinţe de înlocuire a cardului cu o valabilitate de 90 de zile.

În ceea ce privește impactul  cardului de sănătate asupra populaţiei, în respectiva informare se arată că existenţa şi folosirea acestuia nu îngreunează accesibilitatea asiguratului la serviciile de sănătate, chiar dacă pe mai multe canale de comunicare, la pornirea sistemului, s-a încercat inducerea acestei idei.

Cardul de sănătate este singurul instrument prin care se certifică acordarea serviciului medical, a medicaţiei sau a dispozitivului medical, după caz, doar asiguratului în cauză, înlăturând suspiciunea de fraudă sau posibilitatea de fraudare a fondului, acolo unde ar exista tendinţa şi posibilitatea.

Pe de altă parte, pacientul nu va mai fi plimbat pentru o adeverință de asigurat, cardul confirmându-i această calitate. Ca orice noutate – au mai spus reprezentanții Casei de Asigurări de Sănătate –, și acest sistem a întâmpinat o anumită rezistenţă, dar în prezent furnizorii au deprins modul de lucru.

Bianca METEȘ