Caraş-Severinul, radiografie la şase luniÎn recenta şedinţă a Comisiei de Dialog Social, Mihail Căliţoiu, directorul executiv al Direcţiei Judeţene de Statistică, a prezentat o informare privind principalii indicatori economici și sociali ai județului Caraș-Severin în primele şase luni ale acestui an.
Astfel, se arată în raport, cu o suprafaţă de 8.520 kmp (3,6% din teritoriul naţional), Caraş-Severinul ocupă locul 3 în ierarhia judeţelor României, după Timiş (8.697 kmp) şi Suceava (8.554 kmp), şi, după populaţie, este unul dintre cele mai puţin dense teritorii administrative ale ţării. Cu cei 311.800 de locuitori, judeţul Caraş-Severin se clasează pe locul 35 din punct de vedere al populaţiei după domiciliu şi pe penultimul loc, ultimul loc ocupându-l judeţul Tulcea, în privinţa densitatăţii populaţiei (36,6 loc./kmp).
Această situaţie este determinată atât de structura reliefului, predominant muntos – 65%, suprafeţe împădurite – 48%, cât şi a scăderii dramatice a populaţiei după 1989, ca urmare a sporului natural negativ şi soldului negativ al migraţiei.
Populaţia urbană a judeţului are o pondere de 58,2% şi este concentrată în două municipii şi şase oraşe, în timp ce diferenţa de 41,8% este răspândită în 69 de comune.
În informare se mai arată că volumul producţiei industriale totale din anuI 2020 a înregistrat o scădere cu 18,1% faţă de cel realizat în 2019.
Producţia industrială din semestrul I al acestui an a scăzut cu 9,3% faţă de media anului 2015, cu 11,7% faţă de media anului 2019, şi a crescut cu 12,3% faţă de semestrul I al anului 2020.
În ceea ce priveşte comerţul internaţional, în 2020 exporturile FOB realizate de firmele cu sediul în judeţul Caraş-Severin s-au cifrat la 300,2 milioane de euro, iar importurile CIF au înregistrat valoarea de 227 de milioane de euro. Balanţa comercială exprimată prin soldul FOB/CIF prezintă un excedent de 73,2 milioane de euro.
În semestrul I din anul 2021, exporturile FOB realizate de firmele cu sediul în judeţul Caraş-Severin s-au cifrat la 159,7 milioane de euro , iar importurile CIF au înregistrat valoarea de 118,4 milioane de euro, balanţa comercială exprimată prin soldul FOB/CIF prezentând un excedent de 41,3 milioane de euro.
În concluzie, comerţul internaţional realizat de firmele cu sediul în Caraş-Severin prezintă sold pozitiv, exporturile fiind mai mari decât importurile.
De asemenea, se mai arată în informare, în anul 2020 s-a inregistrat o scădere a numărului de turişti cazaţi cu 40,9% faţă de anul 2019, de la 244.623 în 2019, la 144.665 în anuI 2020. Numărul de înnoptări a scăzut cu 44,3% (439.922 în 2020, faţă de 789.936 în anul precedent). În semestrul I al acestui an, indicatorii de turism s-au situat peste valoarea celor înregistraţi în semestrul I 2020.
În ceea ce priveşte forţa de muncă muncă şi şomajul, la sfârşitul anului 2020, efectivul salariaţilor din economia judeţului Caraş-Severin a fost de 53.436 persoane, din care 59,5% îşi desfăşurau activitatea în servicii, 35,9% în industrie şi construcţii, restul de 4,6% munceau în agricultură, silvicultură şi servicii anexe. Faţă de sfârşitul anului 2020, numărul de salariaţi, în luna iunie a anului în curs a crescut cu 1,15%.
Câştigul salarial mediu brut în luna iunie 2021 a fost de 4.577 lei/personǎ, înregistrând o scădere cu 5,3% faţă de decembrie 2020 (4.832 lei/salariat), şi a crescut cu 1,3% faţă de iunie 2020 (4.517 lei/salariat), situându-se sub câştigul salarial mediu brut pe ţară (5.779 lei/salariat).
Câştigul salarial mediu net în iunie 2021 s-a situat la nivelul de 2.766 lei/salariat, mai mic cu 5,9% faţă de sfârşitul anului 2020 (2.940 lei/salariat), crescând cu 0,8% faţă de luna iunie 2020, fiind, de asemenea, sub nivelul câştigului salarial mediu naţional (3.541 lei/salariat).
În raport se mai specifică faptul că în luna iunie 2021, în judeţul Caraş-Severin se aflau 3.334 de şomeri, 1.751 fiind bărbaţi şi 1.583 femei. Rata şomajului, la sfârşitul aceleiaşi perioade, a fost de 3,1%, cu 0,3% mai mică decât la sfârşitul anului 2020.
Distribuţia diferenţiată a şomerilor pe sexe imprimă o rată a şomajului diferită, respectiv de3,4% pentru femei şi 2,9% pentru bărbaţi.
Comparând rata şomajului din judeţ cu rata medie la nivel naţional, se observă că în Caraş-Severin aceasta este mai mare cu 0,1% (+0,3% la femei, la bărbaţi ratele fiind egale).
În semestrul I din anul 2021, pe raza judeţului Caraş-Severin s-au terminat 56 de locuinţe, cu patru mai multe decât în semestrul I al anului anterior.
Repartizarea pe medii de rezidenţă a pus in evidenţă distribuţia inegală a locuinţelor terminate – 35 de locuinţe în urban, respectiv 21 în rural.
Numărul autorizaţiilor pentru clădiri rezidenţiale eliberate în semestrul I 2021 a fost de 107.
Datele statistice disponibile la nivelul trimestrului al doilea al acestui an relevă faptul că în judeţul Caraş-Severin existau 69.889 de pensionari, cu 726 mai puţini decât în trimestrul patru al anului 2020 şi cu 1.074 mai puţini decât în trimestrul doi al anului trecut. Pensia medie lunară a crescut cu 0,3%, de la 1.576 lei/pensionar în ultimul trimestru din 2020, la 1.581 lei/pensionar în trimestrul al doilea al anului în curs.
Mădălina DOMAN