Caraş-Severinul, judeţul cu un incendiu pe zi


Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al Judeţului Caraş-Severin, care este parte componentă a forţelor de protecţie ale Sistemului de securitate şi apărare naţională şi a subsistemului local de management al situaţiilor de urgenţă, fiind destinat să execute misiuni de prevenire, monitorizare şi gestionare a situaţiilor de urgenţă, a prezentat recent un raport de evaluare a activităţii în anul 2014.

Obiectivele generale urmărite pe parcursul anului trecut – se arată în acest raport, din care noi am extras doar o parte din date – au fost: realizarea unei preveniri cu caracter pro-activ în scopul reducerii factorilor de risc; îmbunătăţirea calităţii gestionării situaţiilor de urgenţă şi asigurarea unor condiţii superioare pentru managementul tipurilor de risc; întărirea capacităţii operaţionale prin îmbunătăţirea înzestrării cu tehnică şi materiale de intervenţie şi pregătirea continuă a personalului; creşterea calităţii asistenţei medicale de urgenţă, a tehnicii şi operaţiunilor de descarcerare; încadrarea în fondurile bugetare alocate; aplicarea cadrului normativ juridic în scopul abordării unitare a problematicii specifice de către toate componentele Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă.

În anul 2014, Inspecţia de prevenire a efectuat 2.034 de controale în domeniul situaţiilor de urgenţă, din care: 115 la obiective de investiţii, 902 la operatori economici, 6 la obiective care prezintă pericole de accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase, 906 la instituţii publice, 3 la construcţii hidrotehnice, 77 la localităţi, 11 la adăposturi de protecţie civilă, 14 la spaţii de evacuare.

Atribuţiile de control şi îndrumare s-au materializat prin depistarea a 7.149 de deficienţe, 5.638 pe linie PSI şi 1.511 pe line de Protecţie civilă, din care 474 au fost soluţionate operativ pe timpul controlului.

Pentru încălcări ale prevederilor legale în domeniul situaţiilor de urgenţă au fost aplicate 4.002 sancţiuni contravenţionale, din care 3.527 de avertismente şi 475 de amenzi contravenţionale, în cuantum total de 381.100 lei.

În prezent, la nivelul judeţului sunt constituite 77 de Servicii voluntare pentru situaţii de urgenţă, în toate unităţile administrativ-teritoriale, şi 14 Servicii private la operatorii economici. Numărul serviciilor private a scăzut în anul 2014, în urma desfiinţării a două dintre acestea şi restrângerea activităţii unuia.

Din cele 77 de Servicii voluntare, 14 nu au angajaţi şefi serviciu. Atribuţiile sunt îndeplinite prin cumul, la 6 localităţi, de către alţi angajaţi ai primăriilor, iar la alte 8 nu există personal desemnat nici măcar prin cumul.

Cu toate acestea, faţă de anul 2013, numărul şefilor SVSU angajaţi a crescut de la 59 la 63, menţinându-se în continuare procedura greoaie de încadrare a acestor posturi vacante.

19 servicii voluntare de categoriile a III-a şi a IV-a au în dotare 22 de autospeciale pentru stingerea incendiilor, aflate în funcţiune, toate având o vechime de peste 15 ani.

Serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă au participat, în total, la 250 de intervenţii. Fără sprijinul serviciilor profesioniste, Serviciile voluntare au intervenit în 113 situaţii, respectiv la 23 de incendii, 42 de incendii de vegetaţie, 43 de alte situaţii de urgenţă şi 5 acţiuni pentru protecţia comunităţilor.

În ceea ce priveşte activitatea de avizare şi autorizare, au fost emise 68 de avize de securitate la incendiu, 42 de autorizaţii de securitate la incendiu, 8 acorduri pentru jocuri de artificii, iar 60 de documentaţii depuse pentru obţinerea avizului şi autorizaţiei de securitate la incendiu au fost respinse.

Faţă de anul anterior, se constată o creştere a solicitărilor de la 148 de solicitări de avize şi autorizaţii în anul 2013, la 170 solicitări în anul 2014.

Totodată au fost executate 175 controale privind respectarea prevederilor legale şi a reglementărilor tehnice pentru îndeplinirea cerinţei esenţiale „securitate la incendiu” şi realizarea adăposturilor de protecţie civilă, precum şi pentru identificarea obiectivelor care funcţionează fără autorizaţie de securitate la incendiu. În urma controalelor au fost constatate un număr de 383 de deficienţe nesoluţionate, care au fost sancţionate cu 196 de avertismente şi 36 de amenzi, în cuantum de 84.000 de lei.

De asemenea, în perioada analizată au fost aprobate 36 de rute pentru transportul deşeurilor periculoase de la generatorii din judeţ.

În perioada analizată, la nivelul Centrului Operaţional, care a coordonat activitatea celor cinci subunităţi de intervenţie din Reşiţa, Caransebeş, Oraviţa, Moldova Nouă şi Bozovici, au fost întocmite şi actualizate o serie de planuri (activităţi, intervenţie/cooperare), protocoale de colaborare şi documente operative în conformitate cu ordinele în vigoare. De asemenea, au fost întocmite analize şi statistici ale intervenţiilor din zona de competenţă.

În ceea ce priveşte monitorizarea situaţiilor de urgenţă, în anul 2014 s-au transmis către C.L.S.U. şi structurile cu răspunderi în gestionarea situaţiilor de urgenţă 90 de atenţionări meteorologice cod galben şi 71 de atenţionări hidrologice cod galben, 6 avertizări meteorologice şi 18 hidrologice cod portocaliu, 11 informări meteo fără cod şi o avertizare hidro cod roşu.

De asemenea, s-au monitorizat 230 de transporturi de deşeuri/substanţe periculoase şi 468 de transporturi speciale care au tranzitat judeţul.

În anul 2014, în baza de date a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Semenic” al judeţului Caraş-Severin au fost înregistrate 2.693 de intervenţii în situaţii de urgenţă, faţă de 1.762 de intervenţii, în 2013. Rata intervenţiilor a fost de 911 la 100.000 de locuitori şi de 316 la 1000 km2.

În continuare, incendiile constituie unul dintre principalele riscuri, gestionate de pompieri, ce se manifestă pe teritoriul judeţului Caraş-Severin. Potrivit analizelor întocmite la nivelul Inspectoratului, în cursul anului trecut, în Caraş-Severin a izbucnit, în medie, un incendiu pe zi, fiind înregistrat un total de 373 de incendii, din care 181 de vegetaţie uscată şi altele. Majoritatea au avut ca principale cauze de producere instalaţiile şi echipamentele electrice defecte sau improvizate, coşurile/burlanele de fum defecte sau necurăţate, acţiunea intenţionată, fumatul, mijloacele de încălzire defecte/improvizate/ nesupravegheate şi focul deschis în spaţii deschise. Cele mai multe s-au manifestat la gospodăriile cetăţeneşti, iar în cazul incendiilor de vegetaţie – la terenurile primăriilor. Timpul mediu de răspuns la incendii pentru serviciile profesioniste a fost de 17 minute, iar timpul mediu de intervenţie a fost de 118 minute.

2014 a fost un an în care riscul de inundaţii s-a manifestat pe tot teritoriul judeţului, înregistrându-se 285 de intervenţii pentru înlăturarea efectelor inundaţiilor şi fenomenelor meteorologice periculoase.

De asemenea, s-a intervenit în 43 de situaţii în care a fost nevoie de descarcerare, în special în urma accidentelor rutiere, în 126 de misiuni de asistenţă de persoane, 53 de misiuni pirotehnice (41 pentru asanarea teritoriului şi 12 distrugeri de muniţie în poligon), 12 evenimente publice de amploare (manifestări religioase, sportive, culturale), un accident la un transport de substanţe periculoase şi o explozie într-un apartament.

Au mai fost desfăşurate 20 de misiuni de protecţia mediului (sablare, spălarea căilor publice), 18 salvări de animale, dar şi zeci de intervenţii pentru deblocări de uşi la locuinţe, alimentare cu apă menajeră a unor localităţi sau a altor obiective, îndepărtarea elementelor aflate în pericol de prăbuşire de pe clădiri, deblocarea carosabilului sau căii ferate, îndepărtarea copacilor în pericol de prăbuşire sau prăbuşiţi pe carosabil sau clădiri, asigurarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor la locuinţe ca urmare a unor scurgeri de gaz, la accidente rutiere ş.a.m.d.

Cele patru echipaje de prim-ajutor medical (SMURD) din Reşiţa, Caransebeş, Oraviţa şi Bozovici au acţionat în 1.712 cazuri de asistenţă medicală de urgenţă. Timpul minim de răspuns al SMURD a fost de 13 minute, iar timpul mediu de intervenţie a fost de 35 de minute.

Pe timpul intervenţiilor au fost asistate 1.911 persoane (din care 235 copii), au fost salvate 36 de persoane (din care 5 copii) şi aproape 1.000 de animale, şi au fost protejate bunuri estimate la peste 60 de milioane de lei.

Consumul cumulat de resurse înregistrat în perioada analizată s-a materializat în 18.050 de ore, ceea ce reprezintă produsul dintre timpul de intervenţie şi numărul personalului participant.

La capitolul intervenţii deosebite în anul 2014, sunt amintite mai multe evenimente care au solicitat intervenţia cadrelor Inspectoratului. Astfel, în 6 ianuarie s-a produs un incendiu în localitatea Teregova, cu extindere la trei gospodării. Peste 100 de persoane, pompieri militari şi localnici, au acţionat pentru localizarea şi stingerea acestui incendiu. Au fost întâmpinate greutăţi din cauza lipsei surselor de apă. În data de 9 februarie s-a intervenit la un incendiu în localitatea Armeniş, care a afectat trei gospodării. Exista riscul ca incendiul să se extindă, să scape de sub control, având în vedere modul liniar de dispunere a caselor, cu pereţi şi acoperişuri comune. Astfel, incendiul a cuprins, într-o perioadă scurtă de timp, aproximativ 700 mp de acoperiş, dar şi zece încăperi şi un adăpost de animale. Intervenţia a fost dificilă şi din cauza cantităţii mari de material lemnos, furaje şi a altor materiale combustibile. În 1 august, s-a intervenit pe E70, la Slatina-Timiş, la un accident rutier cu 5 victime încarcerate. În data de 28 noiembrie, s-a înregistrat un incendiu la o pensiune în Poiana Mărului. Intervenţia a fost dificilă din cauza distanţei mari de parcurs şi a lipsei surselor de alimentare cu apă. În 27 decembrie, s-a produs un incendiu la o casă particulară la Zorlenţu Mare, care însă a fost observat târziu, iar distanţa faţă de subunitatea de intervenţie a fost de peste 30 km, iar SVSU din localitate nu a reuşit să asigure măsurile de primă intervenţie. O altă problemă întâmpinată a fost lipsa resurselor de apă. Autospecialele au fost alimentate de la un hidrant din gara Brebu.

Prioritatea activităţii logistice în anul 2014 a constituit-o asigurarea menţinerii în stare de funcţionare a tuturor mijloacelor de intervenţie, în condiţiile în care Parcul auto, în proporţie de peste 60%, este mai vechi de 20 de ani.

În momentul de faţă, la nivelul Inspectoratului există deficit de autospeciale de lucru la înălţime, o autospecială pirotehnică cu echipament specific corespunzător, utilaje pentru intervenţia în cazul prăbuşirii unor elemente de construcţii, autospeciale, utilaje, accesorii de intervenţie pentru intervenţiile în teren accidentat şi la incendiile de pădure.

Bogdan NAUM