Bilanţ pozitiv la Primăria Băuţar


Ca la orice sfârşit de an, şi la încheierea lui 2014, în comuna Băuţar a avut loc şedinţa ordinară în cadru lărgit a comunei, desfăşurată în incinta Căminului Cultural din Băuţarul de Jos.

Preşedinte de şedinţă a fost Daniel-Ion Bârsilă, viceprimarul comunei, la întrunire participând primarul Romulus Barbescu, secretarul Ion Măran şi toţi consilierii locali, administraţia comunei invitând însă şi reprezentanţi ai firmelor din zonă şi săteni. Pentru început, s-a discutat pe marginea raportului întocmit de primarul Romulus Barbescu, unul dintre subiecte vizând organizarea licitaţiei în vederea construirii unui Centru de informare turistică dat în folosinţă în noiembrie 2014, la care, în urma concursului organizat, au fost declarate admise pentru a-şi desfăşura activitatea aici Carmen-Emilia Bălan şi Cornelia-Carmen Barbesc. De asemenea, a mai arătat edilul comunei, s-au asfaltat uliţa Rodoreasa, spre familia Ion Simonescu, uliţa şcolii din Băuţarul de Jos şi Uliţa Delarenilor în satul Bucova. În vederea iluminatului public – a mai spus Romulus Barbescu –, s-au montat 20 de lămpi, iar cu ocazia Sărbătorilor de iarnă au fost montate obiecte luminoase.

Un alt obiectiv a fost înfiinţarea şi funcţionarea Serviciului Public Local de Evidenţă a Persoanelor, pentru care s-a organizat concurs în vederea ocupării a două funcţii publice de execuţie în cadrul SPCLEP Băuţar. La acest concurs au fost înscrise cinci persoane, însă punctajul pentru a fi declarat admis l-a întrunit doar Angelica Bugar, care are ca şi atribuţii activitatea de Stare Civilă, urmând ca în perioada următoare să se reia procedura organizării concursului. Un alt obiectiv declarat al administraţiei locale este acela de a obţine aprobările necesare pentru studiul de fezabilitate privind alimentarea cu apă potabilă a comunei Băuţar şi, separat, a studiului pentru canalizare. De asemenea, s-a sprijinit instruirea copiilor pentru a învăţa dansuri populare, fapt pentru care primarul Romulus Barbescu a felicitat toate cadrele didactice din comună, şi în special pe profesoarele Ramona Bogdan şi Victoria Vinaga, pentru initiaţiva şi implicarea totală în reuşita acestei acţiuni, un aport considerabil având în acest sens şi viceprimarul Daniel-Ion Bârsilă, precum şi instructorul Ioan Pascotă.

Un alt obiectiv care s-a avut în vedere a fost menţinerea curăţeniei în comună, atât de-a lungul DN 68, cât şi pe străzile asfaltate, lucru care s-a realizat prin colaborarea perfectă cu Petru Aurel Mihailoni, şeful de District. În acest sens, s-au montat containere în locurile mai vulnerabile, evitând astfel aruncarea pet-urilor pe cursul de apă. De asemenea, de o foarte mare importanţă, a mai arătat Romulus Barbescu, este organizarea ediţiei a II-a Festivalului internaţional „Ciobănaşul“, precum şi înfiinţarea societăţii „Spaţii verzi”, cu un număr de 6 angajaţi. Tot ca realizări, s-a menţionat faptul că s-a forat o fântână la Căminul de Bătrâni Bucova, o alta la Căminul Cultural Băuţarul de Sus şi încă una la Căminul Cultural Bucova, s-au efectuat defrişări şi curăţenie generală la şcolile din comună, s-a montat aparatură video şi antiefracţie la Casa Culturală Băuţarul de Jos, au fost finalizate lucrările la rigolele de scurgere de pe Uliţa Gării, s-a reparat drumul de la Uliţa Cimitirului din Băuţar, s-a dotat Casa Culturală Băuţarul de Jos cu scaune şi cortină, fiind instalată inclusiv climatizarea, şi a fost montată o staţie de autobuz în Cornişoru. Pentru aceste realizări, primarul Romulus Barbescu l-a felicitat pe viceprimarul Daniel-Ion Bârsilă, care s-a implicat în atingerea tuturor acestor obiective. Edilul comunei i-a mai informat pe cei prezenţi la şedinţă că s-au făcut demersurile necesare privind reabilitarea Caselor culturale din Băuţarul de Sus şi Bucova, depunându-se toată documentaţia la Ministerul Dezvoltării din Bucureşti.

Aş dori să remarc faptul că nimic nu puteam realiza la nivelul comunei Băuţar în acest an dacă nu exista o colaborare perfectă între instituţia primarului, executivul comunei şi consiliul local, pentru care doresc să vă felicit încă o dată şi să vă mulţumesc sincer, toate acestea fiind făcute având un singur scop – acela de a realiza cât mai multe necesităţi pentru locuitorii comunei Băuţar, pentru a crea un climat şi un trai cât mai bun şi mai decent, în special pentru tineretul comunei noastre. Doresc să mulţumesc în acest cadru festiv executivului primăriei, domnului viceprimar, domnului secretar, doamnei contabile, domnului arhitect-şef, celorlalţi colegi din primărie, care fac toate eforturile, de multe ori şi peste orele de program, pentru a-şi realiza sarcinile pe linie de serviciu, având oameni competenţi în toate domeniile de activitate. Ţin să mulţumesc, de asemenea, tuturor colaboratorilor implicaţi în realizarea obiectivelor de la nivelul comunei Băuţar, cetăţenilor comunei, care s-au implicat, au înţeles necesitatea realizării obiectivelor propuse la adevărata lor valoare, fără a denatura realitatea, apreciind efortul comun pe care atât legislativul, cât şi executivul l-au făcut. Nu în ultimul rând, dar într-un mod special, aş dori să mulţumesc conducerii Partidului Social Democrat Caraş-Severin, prin persoana domnului Ioan Mocioalcă, pentru sprijinul acordat”, a spus Romulus Barbescu, primarul comunei Băuţar.

În timpul şedinţei, au fost premiate opt familii care au împlinit 50 de ani de căsnicie: Romulus şi Ana Bugar, Aurel şi Maria Albulescu, Petru şi Ana Georgeoni, Nicolae şi Ecaterina Găină, Ion şi Dorica Raca, Ion Romulus şi Nia Tuştean, Iosif şi Semenica Stăncioni, şi Zachel Cornel şi Elena Maciovan. Acestora li s-au oferit diplome, flori şi 200 de lei de familie.

Au fost, de asemenea, premiaţi şi elevii participanţi la olimpiade – la cele naţionale – Ermioni Codea şi Roanna Codea, cu suma de 150 de lei fiecare, iar la olimpiadele judeţene Marian Simonesc, Sonia Lupulescu, Florin Ghiorghioni, Corina Simon, Roanna Codea, Daniel Vasiloni, Ermioni Codea, Andrada Vinaga, Maria Dobos şi Larisa Vasiloni, cu câte 100 de lei fiecare.

Şedinţa s-a încheiat cu un concert decolinde tradiţionale româneşti, interpretate de 20 de copii. Atât aceştia, cât şi elevii premiaţi au primit pungi de Moş Crăciun.

Carmen BĂLAN