Caraş-Severinul, judeţul cu cifre tot mai miciÎn ultima şedinţă a Colegiului Prefectural, reperezentanţii Direcţiei de Statistică au prezentat o informare privind principalii indicatori economici şi sociali ai judeţului Caraş-Severin în anul 2020.
Cu o suprafaţă de 8.520 kmp (3,6% din teritoriul naţional), Caraş-Severinul ocupă locul 3 în ierarhia judeţelor României, după Timiş (8.697 kmp) şi Suceava (8.554 kmp), şi, după populaţie, este unul dintre cele mai puţin dense teritorii administrative ale ţării. Cu cei 314.000 de locuitori, se clasează pe locul 35 din punct de vedere al populaţiei după domiciliu şi pe penultimul loc, înaintea judeţului Tulcea, în privinţa densităţii populaţiei, respectiv cu 36,9 loc./ kmp.
Această situaţie este determinată atât de structura reliefului, predominant muntos – 65%, suprafeţe împădurite – 48%, cât şi a scăderii dramatice a populaţiei după 1989, ca urmare a sporului natural negativ şi soldului negativ al migraţiei.
La 1 iulie 2020, populaţia cu domiciliul în judeţ era mai mică cu 18,8% decât cea înregistrată la 1 iulie 1992.
Populaţia urbană a judeţului are o pondere de 58,3% şi este concentrată în două municipii şi şase oraşe, în timp ce diferenţa de 41,7% este răspândită în 69 de comune, se arată în raport.
Dacă în anul 1992, pe teritoriul judeţului trăiau 373.100 de locuitori, la 1 iulie 2020 numărul acestora a ajuns la 314.000, înregistrându-se o scădere cu 59.100 de locuitori.
Cele 1.898 de naşteri şi 4.617 decese înregistrate în anul 2020 au dus la un spor natural negativ (-2.719 persoane), tendinţa de scǎdere a populaţiei judeţului manifestându-se continuu dupǎ anul 1990, cu efecte negative asupra demografiei judeţului.
În ceea ce priveşte industria, în informare se arată că volumul producţiei totale în anul 2020 a înregistrat o scădere cu 18,1% faţă de cel realizat în anul 2019.
Caracterizând evoluţia veniturilor totale în anul 2020, provenite atât din activitǎţile principale, cât şi din cele secundare, indicele volumului cifrei de afaceri realizate de firmele cu profil industrial cu sediul în judeţul Caraş-Severin a scăzut cu 18,8% faţǎ de anul 2019.
În primele 11 luni ale anului 2020, atât exporturile, cât şi importurile au scăzut faţă de perioada corespondentă din 2019. Valoarea exporturilor a fost de 274,6 milioane de euro (-19,4% faţă de primele 11 luni ale lui2019), iar importurile, cu cele 208,4 milioane de euro realizate, au scăzut cu 18,3%.
Comparaţia datelor din anul 2020 cu cele din 2019 relevă atât scăderea numărului de turişti cazaţi (-41,3%), cât şi a numărului de înnoptări (-44,3%). De asemenea, a scăzut şi durata medie a sejurului, de la 3,2 zile/turist la 3 zile/turist.
La capitolul forţă de muncǎ şi şomaj, în raport se specifică faptul că, la sfârşitul anului 2020, efectivul salariaţilor din economia judeţului Caraş-Severin a fost de 53.400 de persoane, din care 59,5% îşi desfǎşurau activitatea în servicii, 35,9% în industrie şi construcţii, iar restul de 4,6% munceau în agriculturǎ, silvicultură şi servicii anexe. Faţǎ de sfârşitul anului 2019, numărul de salariaţi a scăzut cu 2,5% (-1.349 de persoane).
Câştigul salarial mediu brut în luna decembrie 2020 fost de 4.832 de lei/persoanǎ, situându-se sub câştigul salarial mediu brut pe ţarǎ, care este de 5.906 lei/salariat.
Câştigul salarial mediu net la sfârşitul anului 2020 s-a situat la nivelul de 2.940 de lei/salariat, mai mare cu 15,1% faţǎ de decembrie 2019 (2.555 de lei/salariat), fiind, de asemenea, sub nivelul câştigului salarial mediu naţional (3.620 de lei/salariat).
În luna decembrie 2020, în judeţul Caraş-Severin erau înregistraţi 3.607 şomeri, 1.912 fiind bărbaţi şi 1.695 femei.
Rata şomajului, la sfârşitul anului 2020, a fost de 3,4%, mai mare cu 0,3% decât în luna decembrie a anului 2019.
Comparând rata şomajului din judeţ cu rata medie la nivel naţional (3,4%), se observă că acestea sunt egale.
În anul 2020, pe raza judeţului Caraş-Severin au fost finalizate 115 locuinţe, cu 28 mai puţine decât în anul precedent.
Repartizarea pe medii de rezidenţǎ a pus în evidenţǎ distribuţia inegală a locuinţelor terminate, respectiv 72 în mediul urban şi 43 în rural.
În ceea ce priveşte contextul social, datele statistice disponibile la nivelul trimestrului al III-lea al anului trecut relevă faptul cǎ în Caraş-Severin existau 70.745 de pensionari de asigurări sociale de stat, cu 546 mai puţini decât în trimestrul al IV-lea din 2019. Pensia medie lunarǎ a crescut cu 5,8%, de la 1.365 de lei/pensionar în ultimul trimestru din 2019, la 1.444 de lei/pensionar în trimestrul al III-lea al anului trecut.
Mădălina DOMAN